Παγκόσμια διάκριση της ΑΗΚ στον τομέα δικτύων με χρήση τεχνολογιών GIS

Παγκόσμια διάκριση της ΑΗΚ στον τομέα δικτύων με χρήση τεχνολογιών GIS

 


Η ΑHK μπήκε στον παγκόσμιο χάρτη της Esri, που είναι ο παγκόσμιος κολοσσός στην ανάπτυξη τεχνολογιών GIS (Geographic Information System). Το Esri Map Book εκδίδεται κάθε χρόνο από το 1984 και σ’ αυτό δημοσιεύονται τα σημαντικά και καινοτόμα επιτεύγματα των χρηστών GIS από όλο τον κόσμο.

Στο τεύχος Αρ. 32 του Esri Map Book δημοσιεύτηκαν χάρτες από εργασία της ΑΗΚ με χρήση λογισμικών εργαλείων του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS).  Το Σύστημα αυτό δίνει σε ηλεκτρονική μορφή γεωγραφική απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου και βασίζεται σε εκτενείς βάσεις δεδομένων.  Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τους Υποσταθμούς Μεταφοράς και Διανομής, διαδρομές των υπογείων καλωδίων, το εναέριο δίκτυο, συνδέσεις καταναλωτών, όλα τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα της ΑΗΚ, σταθμούς Παραγωγής και οτιδήποτε αξιοποιείται από την ΑΗΚ, με γεωγραφική θέση.

Το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) συμβάλλει στο γρήγορο εντοπισμό των βλαβών, εξυπηρετεί τις ειδοποιήσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλει στις μελέτες αξιοπιστίας του συστήματος και γενικά επιταχύνει τον τρόπο εργασίας των ανθρώπων της ΑΗΚ και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα τους.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εργασία της ΑΗΚ είναι η μοναδική εφαρμογή ηλεκτρικού δικτύου που δημοσιεύτηκε στο φετινό χάρτη της Esri.  Στο τεύχος αυτό υπογραμμίζεται ο αυξανόμενος ρόλος του GIS στην προετοιμασία της υποδομής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του αναπτυσσόμενου δικτύου της ΑΗΚ και η μετεξέλιξή του σε έξυπνο δίκτυο.

Η ενσωμάτωση των δεδομένων δικτύου και των συνδέσεων των καταναλωτών στο GIS με την προσθήκη της διάστασης του γεωγραφικού χώρου και η δημιουργία χρήσιμων συσχετίσεων, παρέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για προχωρημένη ανάλυση και λειτουργία του δικτύου.

Η διεθνής αναγνώριση της εργασίας που διεξάγει η ΑΗΚ έχει τεράστια σημασία τόσο για την ίδια όσο και για τη χώρα.  Αποτελεί δε μια επιπρόσθετη επιβεβαίωση για το επίπεδο του Οργανισμού και την πορεία του στη σωστή κατεύθυνση.

Tags: ΑΗΚ