Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη δεξαμενή εμπειρογνωμόνων του Ε.K για θέματα εξωτερικής πολιτικής

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στη δεξαμενή εμπειρογνωμόνων του Ε.K για θέματα εξωτερικής πολιτικής

 


O ερευνητικός οργανισμός Trans European Policy Studies Association (TEPSA), μέλος του οποίου είναι το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, πέτυχε την ψηλότερη βαθμολογία κατά την αξιολόγηση της πρότασής του στα πλαίσια ανοικτής πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η πρόταση του TEPSA αφορούσε στην θεματική «Νότια Ευρώπη και Ευρύτερη Μέση Ανατολή» και περιλάμβανε την συγκρότηση μίας δεξαμενής 58 εμπειρογνωμόνων από όλη την Ευρώπη, με ειδίκευση σε αυτή την θεματική.

Μετά την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων, η συμβουλευτική ομάδα του TEPSA θα καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε σχετικό θέμα της ζητηθεί. Μέλος της συμβουλευτικής ομάδας του TEPSA είναι ο Δρ. Μιχάλης Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι υπηρεσίες θα αφορούν σε μια σειρά από τρέχοντα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των υπο-επιτροπών για θέματα Ασφάλειας και Άμυνας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και των Επιτροπών για την Ανάπτυξη και το Διεθνές Εμπόριο.