Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας λαμβάνει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για τον Διεθνή Προσανατολισμό του από το U-Multirank

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας λαμβάνει την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για τον Διεθνή Προσανατολισμό του από το U-Multirank

 

Το παγκόσμιο σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων τοποθετεί το Πανεπιστήμιο ψηλά στη λίστα κατάταξης και στους τομείς της Διασύνδεσης με την Κοινωνία, της Έρευνας, της Διδασκαλίας/Μάθησης, καθώς και της Μετάδοσης Γνώσης

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για τον Διεθνή Προσανατολισμό του στο πλαίσιο της 6ης ετήσιας έκδοσης του U-Multirank (www.umultirank.org), ένα από τα πιο σημαντικά συστήματα αξιολόγησης και κατάταξης πανεπιστημίων παγκοσμίως. Η αξιολόγηση δημοσιεύθηκε στις 4 Ιουνίου 2019 και κατατάσσει 1,711 πανεπιστήμια από 96 χώρες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν περίπου 5,153 σχολές και 12,500 προγράμματα σπουδών.

Για την αξιολόγηση στον τομέα της Διεθνοποίησης, όπου το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διακρίθηκε, λαμβάνονται υπόψη ουσιαστικοί δείκτες όπως: τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα ξένων γλωσσών, η κινητικότητα των φοιτητών, το διεθνές ακαδημαϊκό προσωπικό, τα διεθνή διδακτορικά προγράμματα, και οι διεθνείς κοινές δημοσιεύσεις. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο έλαβε εξαιρετική αξιολόγηση στον τομέα της Διασύνδεσης με την Κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή, πετυχαίνοντας την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία για τις σχετικές δημοσιεύσεις με εταίρους της βιομηχανίας. Επιπρόσθετα, στον τομέα της Έρευνας, έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία στον τομέα των Τεχνών. Συγχρόνως, το Πανεπιστήμιο αναγνωρίστηκε όπως και στο παρελθόν, στους εξαιρετικά σημαντικούς τομείς της Διδασκαλίας και Μάθησης, καθώς επίσης και της Μετάδοσης Γνώσης.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο U-Multirank αντλούνται από μια πληθώρα πηγών και παρέχουν στους χρήστες μια ολοκληρωμένη και έγκυρη πληροφόρηση. Παρέχονται από άλλα ιδρύματα, διεθνείς βάσεις δεδομένων βιβλιογραφίας και βάσεις δεδομένων για προνόμια ευρεσιτεχνίας, από Εθνικές βάσεις δεδομένων, καθώς και από έρευνα σε σχέση με περισσότερους από 100,000 φοιτητές των συμμετεχόντων πανεπιστημίων. Η διαφανής προσέγγιση του U-Multirank επιτρέπει στους φοιτητές, στα πανεπιστήμια, στις επιχειρήσεις, στους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής αλλά και στις εκάστοτε κυβερνήσεις να πραγματοποιούν καλύτερα ενημερωμένες συγκρίσεις σχετικά με την απόδοση και τη λειτουργία των πανεπιστημίων ανά τον κόσμο.

«Από το 2016, που πρωτοσυμμετείχαμε στο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο μας πετυχαίνει κάθε χρόνο εξαιρετικά αποτελέσματα», σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας. «Τα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς υπογραμμίζουν ειδικότερα την εστίαση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη Διεθνοποίηση και τα επιτεύγματά μας στον συγκεκριμένο τομέα. Αυτές οι ετήσιες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή μας ως προς τους βασικούς πυλώνες ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πανεπιστημίου», κατέληξε ο Πρύτανης.

Το U-Multirank ξεκίνησε από ένα συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2008 και δημοσίευσε την πρώτη του κατάταξη το 2014. Από το 2017 χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Bertelsmann, το Πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Όμιλο Santander.