Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης των νέων προγραμμάτων

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης των νέων προγραμμάτων

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης των νέων προγραμμάτων του, το σύνολο των οποίων θα λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη από τον Σεπτέμβριο του 2020.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, όλα τα νέα προγράμματα πιστοποιήθηκαν από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρέχονται μέσω συμβατικής και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, απευθυνόμενα στην κυπριακή και διεθνή φοιτητική κοινότητα.

Για τη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης υιοθετήθηκε το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων σύμφωνα με τις οδηγίες του Φορέα (ΔΙΠΑΕ), τους διεθνείς ποιοτικούς δείκτες και πρότυπα καλών πρακτικών συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών δραστηριοτήτων, της διαμορφωτικής αξιολόγησης, των ασκήσεων ρόλων και προσομοίωσης σε εικονικά περιβάλλοντα, την ανάλυση και χρήση reallifescenarios, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αναφέρεται.

Παράλληλα, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις για βέλτιστες ακαδημαϊκές πρακτικές και την ανάγκη για διασύνδεση των προγραμμάτων Σπουδών του με την αγορά εργασίας, αναβάθμισε περαιτέρω το σύνολο των οργανωτικών, υποστηρικτικών και επιχειρησιακών δομών του, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ