Παραμένει ευάλωτη η ανάπτυξη της Τράπεζας Κύπρου

Παραμένει ευάλωτη η ανάπτυξη της Τράπεζας Κύπρου

 


Δεν υπάρχουν περιθώρια για πειραματισμούς τονίζουν Χούρικαν και Άκερμαν

 

Καμπανάκι προς το προσωπικό κτύπησε η διεύθυνση και η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου, υπογραμμίζοντας πως η πίεση που ασκεί η ανάγκη αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων «θα δοκιμάσει τη δομή του λειτουργικού μας κόστους».

Σε εγκύκλιο προς το προσωπικό με αφορμή την δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών ετήσιων αποτελεσμάτων για το 2017, την οποία υπογράφουν ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της τράπεζας, Τζον Πάτρικ Χούρικαν και ο Πρόεδρος του ΔΣ Γιόζεφ Άκερμαν, παρατίθενται τα επιτεύγματα της χρονιάς τα 11 διαδοχικά τρίμηνα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (σύνολο 2,2 δις μείωση κατά το 2017) και τα συνολικά €1,6 δις νέου δανεισμού.

Υπογραμμίζουν ωστόσο ότι η πρόοδος αυτή επιτυγχάνεται «με σημαντικό κόστος». Αναδεικνύουν τη χρέωση από τις συνολικές προβλέψεις και απομειώσεις που έφτασαν τα €942 εκατομμύρια, εξανεμίζοντας την οργανική κερδοφορία του συγκροτήματος, το οποίο ως αποτέλεσμα κατέγραψε ζημιές €552 εκατομμύρια.

Σημειώνουν περαιτέρω πως η αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΧ «παραμένει σημαντικό και επείγον ζήτημα στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε».

«Η αντιμετώπισή του θα ασκήσει περαιτέρω πιέσεις στα έσοδά μας και θα δοκιμάσει τη δομή του λειτουργικού μας κόστους», υπογραμμίζουν οι Τζον Χούρικαν και Γιόζεφ Άκερμαν και συμπληρώνουν «είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε αυτή την πραγματικότητα».

Αναφερόμενοι στην πρόταση της διεύθυνσης για την εισαγωγή του νέου εκσυγχρονισμένου συστήματος κλιμάκων, αναβαθμίσεων και αμοιβών «που θα διορθώνουν τις τρέχουσες ανισορροπίες που είναι άδικες για ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού μας», οι κύριοι Χούρικαν και Άκερμαν σημειώνουν ότι οι συζητήσεις με τη συντεχνία, δεν έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά και για τον σκοπό αυτό έχουν απευθυνθεί στο Υπουργείο Εργασίας για τη διευκόλυνση ενός καλύτερου και ταχύτερου διαλόγου.

 

«Ευάλωτη» η ανάκαμψη της τράπεζας

Απευθυνόμενοι προς το προσωπικό, οι κύριοι Χούρικαν και Άκερμαν υπενθυμίζουν πως «η ανάκαμψη της Τράπεζας παραμένει ευάλωτη».

«Παρά τη σταθερή πρόοδο, διατηρούμε ακόμη εξαιρετικά ψηλά μη εξυπηρετούμενα δάνεια που δημιουργούν κινδύνους για την Τράπεζα. Έχουμε έσοδα που συρρικνώνονται όπως και στο υπόλοιπο τραπεζικό περιβάλλον, και μια υψηλή βάση κόστους που δεν είναι βιώσιμη», υπογραμμίζουν.

Όπως αναφέρουν, «η συνέχιση της υφιστάμενης πρακτικής και η χορήγηση οριζόντιας αδιάκριτης προσαύξησης θα οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση του κόστους, ενώ ταυτόχρονα θα καταστήσει την Τράπεζα λιγότερο ανταγωνιστική σε ένα συνεχώς όλο και πιο απαιτητικό περιβάλλον και επίσης, η Τράπεζα δεν θα μπορέσει να διαφοροποιήσει και να επιβραβεύσει την απόδοση».

«Πρέπει», καταλήγουν, «να αναλάβουμε συλλογικά την ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό της Τράπεζας. Πρέπει να αγκαλιάσουμε την προσπάθεια για εκσυγχρονισμό σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του κλάδου μας. Πρέπει να αγκαλιάσουμε την ψηφιοποίηση και την αναδιάρθρωση της όλης λειτουργικής μας διαδικασίας. Πρέπει να αγκαλιάσουμε διαφανείς, δίκαιες και σύγχρονες πρακτικές αμοιβών και επιβράβευσης».

KYΠΕ