Παράταση των εγγυήσεων για τις ελληνικές τράπεζες

Παράταση των εγγυήσεων για τις ελληνικές τράπεζες

Η Κομισιόν ενέκρινε την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αναφέρει η Κομισιόν, αλλά σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι η παράταση του καθεστώτος εγγύησης είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή το παρατεταμένο μέτρο είναι στοχοθετημένο, αναλογικό και περιορισμένο χρονικό διάστημα και πεδίο εφαρμογής.

Η Κομισιόν εγκρίνει καθεστώτα εγγυήσεων για τις υποχρεώσεις των τραπεζών για διαδοχικές περιόδους πέντε ή έξι μηνών, προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προσαρμόζει ανάλογα τις συνθήκες.

Το καθεστώς εγγυήσεων είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα. Το συγκεκριμένο ελληνικό πρόγραμμα εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008. Η έγκριση του καθεστώτος παρατάθηκε αρκετές φορές, τελευταία φορά το Δεκέμβριο του 2016 έως το τέλος Ιουνίου 2017.

Tags: economy, greece