Παρουσιάστηκε ο νέος δείκτης ΣΠΟΔ για τις πτωτικές πιέσεις στην οικονομία

Παρουσιάστηκε ο νέος δείκτης ΣΠΟΔ για τις πτωτικές πιέσεις στην οικονομία

 


Ελληνική Τράπεζα και Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασαν σήμερα το νέο Σύνθετο Προπορευόμενο Οικονομικό Δείκτη.

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση έχει αναζωπυρώσει  το ενδιαφέρον για ανάλυση των οικονομικών κύκλων και πρόβλεψη των σημείων μεταστροφής (turning points) της οικονομικής δραστηριότητας. Διεθνείς Οργανισμοί και οι πλείστες ανεπτυγμένες χώρες έχουν δημιουργήσει και παρακολουθούν συστηματικά Προπορευόμενους Οικονομικούς Δείκτες για να εντοπίσουν σε ποια παρούσα και μελλοντική φάση του οικονομικού κύκλου θα βρίσκεται μια οικονομία.

Στo πλαίσιo αυτό, η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε σε σύμφωνο οικονομικής συνεργασίας με το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τη δημιουργία ενός Σύνθετου Προπορευόμενου Οικονομικού Δείκτη (ΣΠΟΔ) για την οικονομία της Κύπρου. Ο Δείκτης ΣΠΟΔ που κατασκευάστηκε από το ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου υποδεικνύει την πιθανή πορεία της κυπριακής οικονομίας παρέχοντας έγκαιρα προειδοποιητικά σήματα για τα σημεία καμπής των οικονομικών κύκλων, δηλαδή, τα σημεία μεταστροφής  της οικονομικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης αυτός αποτελείται από περισσότερες από μια μεταβλητές των οποίων οι αλλαγές τείνουν να προηγούνται των μεταβολών στη συνολική οικονομική δραστηριότητα και οι οποίες θα αξιολογούνται σε τακτική βάση. Οι μεταβλητές με χαρακτηριστικά προήγησης, επιλέχθηκαν από μια μεγάλη κατηγορία εγχώριων και διεθνών προπορευόμενων δεικτών, και είναι: η τιμή του πετρελαίου (Brent Crude), ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος της ζώνης του ευρώ, οι αφίξεις τουριστών, η αξία των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων, ο δείκτης όγκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και ο αριθμός εγκεκριμένων αδειών οικοδομής.

Ο Σύνθετος Προπορευόμενος Οικονομικός Δείκτης (ΣΠΟΔ) της Κύπρου, όπως παρουσιάζεται στο πιο κάτω γράφημα,  δημιουργήθηκε  με βάση το μοντέλο των Aruoba, Diebold και Scotti (ADS) (2009), παρουσίασε ετήσια μείωση 0.71% τον Οκτώβριο του 2019, που συνοδεύεται από μειώσεις 0.69% το Σεπτέμβριο, και 0.66% τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας πτωτικές πιέσεις στην οικονομική μεγέθυνση[1].

Οι καθοδικές πιέσεις  στον ΣΠΟΔ οφείλονται κυρίως στη μείωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στη ζώνη του ευρώ που αντανακλά την επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος λόγω, μεταξύ άλλων, των εμπορικών διενέξεων και την παρατεταμένη αβεβαιότητα όσον αφορά την διαδικασία του Brexit.  Στον αντίποδα, η πτώση της τιμής του πετρελαίου καθώς και θετική επίδοση  εγχώριων δεικτών, ειδικότερα των λιανικών πωλήσεων, αγορές με πιστωτικές κάρτες  και οι αφίξεις τουριστών  συνέβαλαν στην συγκράτηση της μείωσης του Δείκτη.

Επιγραμματικά, οι πρόσφατες καθοδικές τάσεις του ΣΠΟΔ οφείλονται  στο επιδεινούμενο εξωτερικό περιβάλλον που σε συνδυασμό όμως με τη θετική επίδοση των εγχώριων μεταβλητών είναι συνεπείς με τις προβλέψεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών για την κυπριακή οικονομία, η οποία αναμένεται να καταγράψει  ισχυρούς μεν αλλά επιβραδυνόμενους δε ρυθμούς μεγέθυνσης.

[1] Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη μεθοδολογία για τη δημιουργία του πιο πάνω αναφερόμενου Δείκτη  βρίσκονται στη ιστοσελίδα του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) : http://www.ucy.ac.cy/erc/el/