Περιορισμούς στη διάθεση συναλλάγματος επιβάλλει η κυβέρνηση

Περιορισμούς στη διάθεση συναλλάγματος επιβάλλει η κυβέρνηση


Οι περιορισμοί επηρεάζουν και τους μεγάλους εξαγωγείς, καθώς χρειάζονται την άδεια της κεντρικής τράπεζας.