Πολλαπλοί κίνδυνοι για τις τουρκικές τράπεζες τονίζει ο Fitch

Πολλαπλοί κίνδυνοι για τις τουρκικές τράπεζες τονίζει ο Fitch

 


Οι πολλαπλοί κίνδυνοι για τις τουρκικές τράπεζες που οδήγησαν τον Ιούλιο σε ευρεία κλίμακα υποβαθμίσεις των αξιολογήσεων τους συνεχίζουν να απειλούν την πιστοληπτική τους ικανότητα, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings.

Η συνεχής πτώση της τουρκικής λίρας, τα υψηλότερα επιτόκια και η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την απόδοση των τραπεζών, την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού, την κεφαλαιοποίηση, τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα τους, τονίζει ο αμερικανικός οίκος.

«Αναμένουμε ότι η απόδοση του τομέα θα επιδεινωθεί το 2018» και οι περισσότερες από τις αξιολογήσεις των τραπεζών εξακολουθούν να παραμένουν σε αρνητικές προοπτικές ή υπό παρακολούθηση για πιθανή υποβάθμιση, υπογραμμίζει ο Fitch.

Αναφέρει επίσης ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι ευαίσθητοι στην πτώση της τουρκικής λίρας, γεγονός που αυξάνει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου σταθμισμένα σε ξένο νόμισμα.

«Εκτιμούμε ότι η πτώση κατά 10% της τουρκικής λίρας έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων το οποίο περιλαμβάνει 70% αμερικανικά δολάρια και 30% ευρώ θα μείωνε τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας του τραπεζικού τομέα στο τέλος του περασμένου Μαΐου κατά 40 μονάδες βάση, στο 15,6%», τονίζει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τον Fitch, κινδύνους για τους κεφαλαιακούς δείκτες των τουρκικών τραπεζών δημιουργούν επίσης τα υψηλότερα επιτόκια, τα οποία μειώνουν την αξία του χαρτοφυλακίου ομολόγων, και η αδύναμη ποιότητα του ενεργητικού τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ