Πώς η Τουρκία «πλήγωσε» τις ελληνικές εξαγωγές

Πώς η Τουρκία «πλήγωσε» τις ελληνικές εξαγωγές


Η μείωση κατά 28% των αποστολών προς τη γειτονική χώρα περιόρισε το ρυθμό αύξησης των ελληνικών εξαγωγών στο 1,9% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ποιοι έβαλαν «πλάτη» και ποιοι «τρικλοποδιές». Η εικόνα στις παγκόσμιες αγορές.

Η Τουρκία αποτελεί τη βασικότερη χώρα που «πλήγωσε» το ρυθμό αύξησης των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ειδικότερα η μείωση των εξαγωγών κατά 28,2% στο δεύτερο, εώς τώρα, καλύτερο πελάτη μας, είχε αποτέλεσμα η αύξηση των εξαγωγών να περιοριστεί στο 1,9% έναντι 15,6% το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Αντίθετα, κόντρα στην αβεβαιότητα του Brexit και του εμπορικού πολέμου, η Ελλάδα κατόρθωσε να ενισχύσει την παρουσία της τόσο στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στις ΗΠΑ.

Πάντως ο καλύτεροι πελάτες μας, συνεχίζουν να είναι η Ιταλία, Γερμανία και Κύπρος και, παρά τις απώλειες, ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Τουρκία. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται και οι: Βουλγαρία, ΗΠΑ, Λίβανος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Γαλλία. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εξαγωγικά άλματα, το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου πραγματοποιήσαμε (σε ποσοστό), στην Ιαπωνία, την Κροατία, τη Σλοβενία, την Σαουδική Αραβία και την Κίνα.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), κύριος υπαίτιος για την καθίζηση των εξαγωγών το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι η Τουρκία, οι εξαγωγές προς την οποία συρρικνώθηκαν κατά 28,2% (σε 884,1 εκ.€ από 1.230,8 εκ.€), γεγονός που οδήγησε στην υποχώρηση από τη 2η θέση στην 4η στην κατάταξη των κυριότερων προορισμών ελληνικών προϊόντων. Προφανής λόγος, είναι η οικονομική κρίση και η υποτίμηση της λίρας.

Πλην της Τουρκίας, συμμετοχή στην υποχώρηση, έχουν και ο Λίβανος, (-10,7% μείωση των εξαγωγών) που βρίσκεται στην έβδομη θέση ως προς τις ελληνικές εξαγωγές, η Αίγυπτος (13η θέση με – 16,6% μείωση) αλλά και το Γιβραλτάρ που βρίσκεται στην 22η θέση (- 51,7%) στα 182,6 εκ.€ από 377,9 εκ.€.

Οι βασικοί πελάτες

Για τους έντεκα κυριότερους προορισμούς εντός Ευρωζώνης, οι εξαγωγές προς την Ιταλία -κυριότερη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών- εμφανίζουν αύξηση κατά 5,6% (από 1.853,2 εκ.€ σε 1.754,2 εκ.€), προς τη Γερμανία σημειώνεται οριακή αύξηση κατά 1,3% (από 1.068,7 εκ.€ σε 1.054,9 εκ.€) ενώ άνοδος καταγράφεται και προς την Κύπρο +5,9% (από 877 εκ.€ σε 928,7 εκ.€).

Ακολουθούν στη σειρά -με κριτήριο την αξία εξαγωγών- η Ισπανία που εμφανίζει μικρή αύξηση στις αποστολές κατά 2,7% (από 542,2 εκ.€ σε 556,8 εκ.€), η Γαλλία με σημαντική αύξηση εξαγωγών κατά 12,7% (από 481,6 εκ.€ σε 542,8 εκ.€), η Ολλανδία με μείωση -8,3% (από 352,6 εκ.€ σε 323,2 εκ.€).

Στην 7η θέση στη σχετική λίστα, ανέβηκαν οι εξαγωγές προς τη Σλοβενία οι οποίες σημείωσαν πολύ μεγάλη άνοδο κατά 82,8% (από 176 εκ.€ σε 321,8 εκ.€) και ακολουθούν οι εξαγωγές προς το Βέλγιο οι οποίες αυξάνονται κατά 11,1% (από 240,1 εκ.€ σε 266,7 εκ.€).

Τον κατάλογο με τις κυριότερες αγορές ελληνικών προϊόντων από τις χώρες της Ευρωζώνης συμπληρώνουν τρεις ακόμη προορισμοί. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Μάλτα μειώθηκαν κατά -10,7% (από 175,7 εκ.€ σε 157 εκ.€), προς την Αυστρία αυξήθηκαν κατά 8,5% (από 136,4 εκ.€ σε 148 εκ.€) και τέλος προς την Πορτογαλία υπάρχει μικρή αύξηση κατά 4,8% (από 95,2 εκ.€ σε 99,8 εκ.€).

Οι εκτός ΕΕ ευρωπαϊκες χώρες

Οι εξαγωγές προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) καταγράφουν σημαντική μείωση για το πρώτο εξάμηνο του 2019, της τάξης του 15%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στους δύο από τους κυριότερους προορισμούς της εν λόγω κατηγορίας χωρών, παρατηρούνται μεγάλες μειώσεις των ελληνικών εξαγωγών.

Από την άλλη, άνοδος των εξαγωγών καταγράφεται προς τη Βόρεια Μακεδονία κατά 7,1% (σε 379,8 εκ.€ από 354,5 εκ.€) και προς την Αλβανία κατά 24,8% (σε 297,5 εκ.€ από 238,4 εκ.€). Οι αποστολές προς τη Σερβία ουσιαστικά κινούνται πτωτικά (-5,2%) σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2018 (σε 127 εκ.€ από 133,9 εκ.€), ενώ αυτές προς την Ουκρανία εμφανίζουν πολύ μεγάλη άνοδο 52,4% (σε 113,5 εκ.€ από 74,5 εκ.€). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποστολές ελληνικών προϊόντων προς τη Ρωσία εμφανίζονται μειωμένες κατά -13,5% (σε 92,9 εκ.€ από 107,3 εκ.€).

Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες

Τα μεγαλύτερα μερίδια ελληνικών εξαγωγών εκτός προορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν αποστολές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής (μερίδιο 15,1% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών) και προς τις Λοιπές Χώρες της Ευρώπης (πλην Ε.Ε.) με μερίδιο 14,3%, αλλά μειωμένες στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

Αξιοσημείωτα μερίδια διατηρούν -παρά την επίσης μείωσή τους στο εξεταζόμενο εξάμηνο- οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ. Ανατολής) (6,2%), ενώ αυξήθηκε το μερίδιο των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (5%).

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν μικρή αύξηση κατά 2,3% (από 2.440,1 εκ.€ σε 2.496 εκ.€). Παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις στην πολιτική και οικονομική κατάσταση αρκετών εκ των χωρών της εν λόγω περιοχής παραμένουν έντονες και ασταθείς το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν θετική πορεία στις περισσότερες εξ’ αυτών. Αξίζει βέβαια να επισημανθεί, ότι σημαντικό μέρος των προϊόντων που κατευθύνονται στις περισσότερες από τις χώρες της εν λόγω περιοχής είναι πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, από τις 8 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι μισές (τέσσερις) εμφανίζουν ανοδικές τάσεις των εξαγωγών, κάποιες εξ αυτών σε σημαντικά ποσοστά, ενώ για τις άλλες μισές καταγράφεται μείωση των ελληνικών αποστολών.

Πιο αναλυτικά, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2019, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων για την περιοχή αναδεικνύεται ο Λίβανος με μείωση -10,7% των αποστολών (στα 603 εκ.€ από 675,4 εκ.€). Ακολουθεί η Αίγυπτος προς την οποία επίσης καταγράφεται περιορισμός των ελληνικών εξαγωγών κατά -16,6% (στα 438,5 εκ.€ από 526,1 εκ.€) και στην 3η θέση ακολουθεί η Σ. Αραβία με μεγάλη αύξηση 41% (στα 429,2 εκ.€ από 304,5 εκ.€).

Στην 4η θέση της σχετικής λίστας ανέβηκε το Ισραήλ επίσης με μεγάλη αύξηση των εξαγωγών 43,1% (στα 259,5 εκ.€ από 181,3 εκ.€), ενώ στην 5η θέση υποχώρησε η Λιβύη, με αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο (στα 236,5 εκ.€ από 205,7 εκ.€).

Ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μείωση -13,8% (στα 119,7 εκ.€ από 138,9 εκ.€), η Αλγερία με πολύ μεγάλη ενίσχυση των εξαγωγών κατά 88,2% (στα 118,5 εκ.€ από 63 εκ.€) και ο σχετικός κατάλογος των κυριότερων πελατών ελληνικών προϊόντων κλείνει με την Τυνησία προς την οποία οι εξαγωγές σημείωσαν μεγάλη μείωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 (-38,2%, στα 107,3 εκ.€ από 173,8 εκ.€).

Η Ασία

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Ασίας (πλην Μ. Ανατολής) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2019 εμφάνισαν ποσοστιαία μείωση της τάξης του -3,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Ανήλθαν στα 1.024,2 εκ.€ από 1.056,9 εκ.€. Για τις χώρες με αξιοσημείωτη αξία εξαγωγών, καταγράφονται αρκετές μεταβολές σε σύγκριση με την εικόνα του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Πιο αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εξεταζόμενη περιοχή αναδεικνύεται για το πρώτο εξάμηνο 2019 η Κίνα με πολύ μεγάλη αύξηση των εξαγωγών κατά 42,7% (από 337,2 εκ.€ σε 481,2 εκ.€), επίδοση που την ανέβασε 4 θέσεις (12η από 16η) στη λίστα των κυριότερων προορισμών ελληνικών προϊόντων.

Στη 2η θέση της σχετικής κατάταξης, ανέβηκε η Ιαπωνία, οι εξαγωγές προς την οποία υπερδιπλασιάστηκαν στο εξεταζόμενο εξάμηνο και έφτασαν στα 86,9 εκ.€ από 32,6 εκ.€ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ακολουθεί η Σιγκαπούρη, οι εξαγωγές προς την οποία μειώθηκαν πάρα πολύ κατά -65,3% (από 230,7 εκ.€ σε 80 εκ.€), γεγονός που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε περιορισμό των εξαγωγών πετρελαιοειδών.

Οι εξαγωγές προς τη Ν. Κορέα καταγράφουν αύξηση κατά 14,8% (από 61,2 εκ.€ σε 70,2 εκ.€), ενώ μεγάλη άνοδο (50,5%) εμφανίζουν οι εξαγωγές προς την Ινδονησία (από 30,9 εκ.€ στα 46,6 εκ.€).

Τη λίστα των σημαντικών πελατών ελληνικών προϊόντων στην περιοχή της Ασίας, συμπληρώνουν το Χογκ Κογκ με μείωση των εξαγωγών κατά -15,5% (από 51,7 εκ.€ σε 43,7 εκ.€), η Γεωργία με μεγάλη μείωση κατά -38,9% (από 71,1 εκ.€ σε 43,4 εκ.€) και η Ινδία με ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση των εξαγωγών κατά -57,3% (από 101 εκ.€ σε 43,1 εκ.€).

Αύξηση στις ΗΠΑ

Η αύξηση κατά 6,3% των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 782,1 εκ.€ σε 831 εκ.€), οφείλεται κυρίως στην άνοδο των αποστολών προς τον σημαντικότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τις ΗΠΑ, κατά ποσοστό 6,8% (από 628,1 εκ.€ σε 670,8 εκ.€). Οι εξαγωγές προς τον Καναδά παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το περσινό πρώτο εξάμηνο (στα 72,8 εκ.€) ενώ προς το Μεξικό οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,4% (από 81,4 εκ.€ σε 87,4 εκ.€).

Η Νότια Αμερική

Οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τη Νότια Αμερική αυξήθηκαν σημαντικά ως ποσοστό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 (+20,7%) και ανήλθαν στα 229,6 εκ.€ από 190,2 εκ.€ το αντίστοιχο περσινό πρώτο εξάμηνο. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις μεγάλες αυξήσεις των αποστολών προς τον Παναμά (από 56,8 εκ.€ στα 94 εκ.€) και προς τη Βραζιλία (από 75,3 εκ.€ στα 93 εκ.€). Αυτές οι αυξήσεις, υπερκάλυψαν και τις μεγάλες απώλειες των εξαγωγών προς την Αργεντινή (από 28,6 εκ.€ στα 1,9 εκ.€).

Η Αφρική

Οι εξαγωγές προς τις Χώρες της Αφρικής (πλην Βόρειας Αφρικής) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2019 σημείωσαν αύξηση 19,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο αν και παραμένουν πολύ χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 106 εκ.€ από 88,5 εκ.€. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζουν να αναφερθούν: η μικρή άνοδος των εξαγωγικών επιδόσεων προς τη Δημοκρατία της Ν. Αφρικής (από 38 εκ.€ σε 39,4 εκ.€) και η αύξηση προς τη Νιγηρία (από 19,6 εκ.€ σε 37,1 εκ.€).

Η Ωκεανία

Τέλος, οι, επίσης χαμηλές σε αξία, ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία, σημείωσαν αύξηση 21,4% (από 82,8 εκ.€ σε 100,6 εκ.€). Η αύξηση αυτή αφορά, τόσο τις εξαγωγές προς την Αυστραλία κατά 19,4% (από 75,3 εκ.€ σε 89,9 εκ.€), όσο και αυτές προς τη Ν. Ζηλανδία (από 7,5 εκ.€ στα 10,7 εκ.€).

Σταμάτης Ζησίμου, euro2day