Πρόγραμμα Υποτροφιών για νέους φοιτητές από την Ελληνική Τράπεζα

Πρόγραμμα Υποτροφιών για νέους φοιτητές από την Ελληνική Τράπεζα

Μέχρι 31 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα υποτροφιών της Ελληνικής Τράπεζας “jumpstart”.

20 υποτροφίες σε 20 φοιτητές και φοιτήτριες αξίας €2.000 ανά έτος, μέχρι και το τέταρτο έτος των σπουδών τους, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών, οικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων θα δοθούν από την Ελληνική Τράπεζα, ώστε να στηριχθούν φοιτητές που έχουν ανάγκη.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι του 2019 ιδιωτικών/δημόσιων λυκείων και τεχνικών σχολών της Κύπρου και στρατιώτες που έχουν ολοκληρώσει τη θητεία τους το 2019, νοουμένου ότι τηρούνται κάποιες σχετικές προϋποθέσεις.

Στόχος του προγράμματος η οικονομική στήριξη των αποφοίτων στις ακαδημαϊκές σπουδές τους σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο ή σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στο εξωτερικό
Στην ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για το Πρόγραμμα, είναι διαθέσιμες όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης για την παροχή υποτροφίας.

Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας jumpstart.hellenicbank.com

Jumpstart. Υποτροφίες Ελληνικής Τράπεζας.

Έχεις τη δύναμη.