Πρόσκληση Υπ. Υγείας για υποβολή ενδιαφέροντος από πτυχιούχους Νοσηλευτές και Υγειονομικούς Λειτουργούς

Πρόσκληση Υπ. Υγείας για υποβολή ενδιαφέροντος από πτυχιούχους Νοσηλευτές και Υγειονομικούς Λειτουργούς


Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας προσκαλεί όσους πτυχιούχους Νοσηλευτές και Υγειονομικούς Λειτουργούς με πτυχίο είτε στην Υγιεινή του Περιβάλλοντος είτε στην Περιβαλλοντική Μηχανική είτε στην Υγειονομική Μηχανική είτε στη Τεχνολογία Τροφίμων είτε στη Βιολογία, που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο σύμβασης δημοσίου αναφορικά με τον διαγωνισμό με θέμα: Αγορά Υπηρεσιών Νοσηλευτών και Υγειονομικών Λειτουργών για τη διαχείριση των θερμοκαμερών και της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί για τους ταξιδιώτες προς Κύπρο στα αεροδρόμια Λάρνακας- Πάφου ή/και στα λιμάνια Λεμεσού – Λάρνακας ή/και στη Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοιμωδών Νοσημάτων, με διάρκεια σύμβασης τρεις (3) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη τρεις (3) μήνες, να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες και έντυπα υποβολής ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (http://www.moh.gov.cy), και να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 17/06/2020 και ώρα 10 π.μ..

Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ