Προσοχή στις νέες χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών

Προσοχή στις νέες χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών

Προσοχή στις νέες χρεώσεις και προμήθειες των τραπεζών συστήνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι μέσα στο 2018 τέθηκαν ή θα τεθούν  σε ισχύ, νέοι πίνακες χρεώσεων και προμηθειών και ότι ήδη , η Τράπεζα Κύπρου από 01 Αυγούστου 2018, θέτει σε ισχύ νέο κατάλογο των χρεώσεων και των προμηθειών της.
Συγκριτικός πίνακας με τις ισχύουσες χρεώσεις για φυσικά πρόσωπα και αυτές που θα ισχύουν από 01 08 2018, είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών www.katanalotis.org.cy και συνοπτικός πίνακας με τις νέες ή τις αυξημένες χρεώσεις της ίδιας τράπεζας που θα ισχύσουν από 01 08 2018 παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης.
Προσοχή συστήνεται για τις χρεώσεις των καρτών για φυσικά πρόσωπα. Οι χρεώσεις αυτές είναι πάρα πολύ αυξημένες στις περιπτώσεις που ο κάτοχός τους δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις του, αναφέρει ο Σύνδεσμος.
Επειδή υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που ο κάτοχος της κάρτας, για διάφορους λόγους, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές  υποχρεώσεις του ή θεωρεί το όριο της κάρτας του ως μέσο δανεισμού και όχι ως μέσο διευκόλυνσης των συναλλαγών του, παρατίθεται πιο κάτω ένα απλό παράδειγμα κατόχου πιστωτικής κάρτας με όριο €1000 ευρώ που αδυνατεί να εξυπηρετήσει και καθυστερεί να πληρώσει τη δόση του για χρονική περίοδο ενός χρόνου.
Τα αναφερόμενα έξοδα του πίνακα που ακολουθεί είναι επιπρόσθετα των συνηθισμένων χρεώσεων της τράπεζας που περιλαμβάνουν και άλλα έξοδα όπως τα διαχειριστικά που ανέρχονται στο 3%. Όλες οι χρεώσεις των πιστωτικών καρτών είναι καταγραμμένες ως ενότητα στο γενικό πίνακα που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Συνδέσμου καταναλωτών.

Επιπρόσθετα έξοδα λόγω καθυστερήσεων πληρωμών για ένα χρόνο.

Όπως βλέπουμε από τον πιο πάνω πίνακα, το ποσοστό των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων ανέρχεται στο 34,8% ετησίως το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πάντοτε να αποφεύγεται.
Πίνακας  αυξημένων χρεώσεων της Τράπεζας Κύπρου από 01 08 2018.

Πηγή: KYΠΕ

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ