Πρώτο Career Open Day από την Ελληνική Τράπεζα

Πρώτο Career Open Day από την Ελληνική Τράπεζα


Ο Οργανισμός άνοιξε την πόρτα του σε φοιτητές, ώστε να ενημερωθούν για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης

Το πρώτο Career Open Day  διοργάνωσε το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου η Ελληνική Τράπεζα, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές να γνωρίσουν τον Οργανισμό, να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες και τις εργασίες του, καθώς και για τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει. Παράλληλα, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες που θα τους δώσουν ώθηση στην αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει ο Οργανισμός στην επαρκή σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Χριστοδουλίδη, Γενικό Διευθυντή Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού η προσέλκυση και ανάδειξη νέων ταλέντων, ειδικά σε περιόδους ραγδαίων αλλαγών και μεγάλων προκλήσεων, είναι κορυφαία προτεραιότητα για την Ελληνική Τράπεζα. Όπως εξήγησε, «πρωτοβουλίες όπως το Career Open Day δημιουργούν προοπτικές απασχόλησης για τους φοιτητές και στόχο έχουν να συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως μια πλατφόρμα διάχυσης νέων ιδεών μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων και προσφέρουν στη σύνδεση της γνώσης με την επιχειρηματική καινοτομία».

Δείτε εδώ στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Άνεργοι πτυχιούχοι!

Οι γρήγοροι ρυθμοί με τους οποίους ψηφιοποιούνται τα πάντα γύρω μας, οδήγησαν στην κατάργηση θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων. Οι αλλαγές συντελούνται με τέτοια ταχύτητα που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν παρά την προσπάθεια που καταβάλλουν να αναπροσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών  τους.

Ως αποτέλεσμα, το χάσμα μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας διευρύνεται, ενώ η απορρόφηση νέων αποφοίτων σε καινούριες θέσεις εργασίας δυσχεραίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι οι κενές θέσεις εργασίας που απαιτούν τεχνολογικές δεξιότητες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα ανέλθουν σε 825.000 μέσα στον επόμενο χρόνο.

Στην Κύπρο το ποσοστό απασχόλησης νέων αποφοίτων ανήλθε σε 76.5% το 2018 από 67.6% που ήταν το 2017, ωστόσο δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι από τις 39.252 ανέργους που καταγράφηκαν στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2019 οι 13.124 είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το 33% των ανέργων στην Κύπρο είναι πτυχιούχοι.

Η πιο ομαλή μετάβαση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην αγορά εργασίας είναι ένας από τους στόχους τόσο της Κύπρου για το 2020, όσο και όλων των χωρών κρατών – μελών της ΕΕ. Σε αυτό το πνεύμα εξελίχθηκε και η πρωτοβουλία της Ελληνικής Τράπεζας με τη διοργάνωση του πρώτου Career Open Day.

Στη διάρκεια του πρώτου Career Open Day της Ελληνικής Τράπεζας, οι φοιτητές συμμετείχαν σε διαδραστικό εργαστήρι, το οποίο θα τους βοηθήσει να προετοιμαστούν κατάλληλα για να κερδίσουν τις εντυπώσεις σε μελλοντικές συνεντεύξεις εργασίας. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προσομοιώσεις συνεντεύξεων που προσέφεραν μέλη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας.