Πρωτοβουλία Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού CFA Society Cyprus

Πρωτοβουλία Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού CFA Society Cyprus


Της Στέλλας Ηλιάδου*

Ο Δεκέμβρης σηματοδότησε τη λήξη του πρώτου κύκλου παρουσιάσεων σε συγκεκριμένα δημόσια λύκεια για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, μια πρωτοβουλία την οποία ξεκίνησε ο Σύνδεσμος CFA Cyprus στην Κύπρο τον περασμένο χρόνο σε ιδιωτικά σχολεία, λαμβάνοντας πολύ θετικά σχόλια και κερδίζοντας τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας. Από τον Ιανουάριο 2020 συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις μας σε ιδιωτικά σχολεία, με τον αριθμό των μαθητών στους οποίους έγινε η σχετική παρουσίαση να αγγίζει σχεδόν τους 1000.

Η κύρια ιδέα είναι η παρουσίαση βασικών χρηματοοικονομικών γνώσεων σε μαθητές λυκείων, με σκοπό την ενημέρωσή τους αλλά και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε θέματα προσωπικού χρηματοοικονομικού προγραμματισμού.

Η εμπειρία ήταν απρόσμενα θετική για εμάς αφού μέσω αυτής της πρωτοβουλίας είχαμε την ευκαιρία να μεταδώσουμε σημαντικά μηνύματα προς τους νέους μας και να ακούσουμε τις δικές τους ερωτήσεις και προβληματισμούς. Τόσο οι μαθητές όσο και οι καθηγητές είχαν πολύ θετικές αντιδράσεις, σχολιάζοντας ότι θα ήθελαν να έχουν πιο πολλές ευκαιρίες να ακούσουν και να ενημερωθούν για πρακτικά χρηματοοικονομικά θέματα. Όλα τα σχολεία μας αποδέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη και καλοσύνη, ενώ το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε με επιτυχία τον συντονισμό μεταξύ των σχολείων και του Συνδέσμου μας.

Η εξέλιξη του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού τομέα, και ειδικά η αυτοματοποίησή τους, ενισχύει τη σημαντικότητα του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, αφού πλέον οι ενήλικες θα καλεστούν να αποφασίζουν και να αυτοματοποιούν πολλές χρηματοοικονομικές επιλογές και διαδικασίες με δική τους ευθύνη και γνώση, ιδιαίτερα όσον αφορά βασικές χρηματοοικονομικές και τραπεζικές λειτουργίες. Επίσης, η (μη επαρκής) συνταξιοδότηση εξελίσσεται σε πολύ σημαντικό θέμα ειδικά λόγω και της γήρανσης του πληθυσμού, που συνεπάγεται ότι οι νέοι μας θα πρέπει να γνωρίζουν βασικές χρηματοοικονομικές αρχές για να μπορούν να προχωρήσουν σε επιπρόσθετες διευθετήσεις για την εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος κατά τη διάρκεια των συνταξιοδοτικών τους χρόνων.

Οι μαθητές των σχολείων αλλά και των πανεπιστημίων έχουν να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τη μάθηση βασικών χρηματοοικονομικών θεμάτων, όπως είναι ο σωστός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, η σωστή διαχείριση του χρέους, η σημασία των σωστών επενδύσεων αλλά και των σωστών επιλογών όσον αφορά μεγάλες κεφαλαιουχικές αγορές. Οι λόγοι που θα επωφεληθούν ιδιαίτερα οι μαθητές σχολείων και πανεπιστημίων είναι γιατί, πρώτον, έχουν τον μακρύτερο επενδυτικό ορίζοντα μέχρι τη συνταξιοδότησή τους και έτσι τη δυνατότητα να επωφεληθούν το μέγιστο από τον ανατοκισμό και τον σωστό προγραμματισμό, και δεύτερον, επειδή είναι σε αυτές τις ηλικίες που χτίζονται οι βάσεις και οι συνήθειες για τη σωστή διαχείριση τους χρέους και τη σημασία της αποταμίευσης.

Σαν Σύνδεσμος CFA Cyprus θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε μέσω της Πρωτοβουλίας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού που έχουμε ξεκινήσει τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία αλλά και σε πανεπιστήμια. Είμαστε όμως της άποψης ότι η διδασκαλία βασικών χρηματοοικονομικών θεμάτων πρέπει να ενταχθεί στη μαθησιακή ύλη όλων των σχολείων, σε μόνιμη βάση, καθώς αυτές είναι οι δεξιότητες οι οποίες θα αποδειχτούν αναγκαίες στην καθημερινότητα των νέων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Παιδείας για την υποστήριξή τους, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους των διαφόρων σχολείων, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, που έχουμε επισκεφτεί μέχρι σήμερα, αλλά και τα διάφορα μέλη μας που συνεισφέρουν σε αυτή την πρωτοβουλία κοινωνικού οφέλους.

*Επικεφαλής της Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus)

Categories: ΑΠΟΨΕΙΣ