ΠτΔ: Αυξήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού

ΠτΔ: Αυξήθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού

Η πρόκληση είναι να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος παραμένει στον δρόμο της αειφόρου ανάπτυξης, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης χαιρετίζοντας την ετήσια Γενική Συνέλευση του CIBA, στη Λεμεσό.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού και είπε ότι έχουν περαιτέρω αυξηθεί και επεκταθεί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κυβέρνηση εκτιμά τα μέγιστα τις προσπάθειες του Οργανισμού για την πρόοδο και την ευημερία της Κύπρου, προσθέτοντας ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού

Αναφέρθηκε, επίσης, εκτενώς τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα της Κυβέρνησης, εκφράζοντας την ευχή η Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει σχετικά νομοσχέδια και σημειώνοντας ότι η σωστή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών έχει οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, στη μείωση της ανεργίας και στη σημαντική μείωση της φορολογίας σε διάφορους τομείς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας  επεσήμανε ακόμη τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει στην Κύπρο σε διάφορους τομείς, όπως η Ενέργεια, ο τουρισμός, το εμπόριο, η ανάπτυξη γης και άλλα.

H πρόκληση, ανέφερε, είναι να συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος παραμένει στον δρόμο της αειφόρου ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος παραμένει μια από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε, επίσης, στους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για σύσταση νέων Υφυπουργείων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της Κύπρου ως επιχειρηματικού και επενδυτικού προορισμού.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα παρέχει διευκολύνσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των επενδυτών στο ανταγωνιστικό επενδυτικό περιβάλλον που προσφέρει η Κύπρος.