Πτώση στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών σε Μεταφορές και Αποθήκευση

Πτώση στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών σε Μεταφορές και Αποθήκευση


Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019 σημείωσε μείωση της τάξης του 2,5%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κατά οικονομική δραστηριότητα, άνοδο 5,5% κατέγραψαν η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, 4,3% οι πλωτές μεταφορές, 3,7% οι χερσαίες μεταφορές και 1,4% οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, ενώ μείωση της τάξης του 43,6% σημειώθηκε στις αεροπορικές μεταφορές σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατέγραψε μείωση της τάξης του 1,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Πηγή: ΚΥΠΕ