Πτυχία του Πανεπιστημίου Middlesex της Βρετανίας στο Intercollege Λεμεσού

Πτυχία του Πανεπιστημίου Middlesex της Βρετανίας στο Intercollege Λεμεσού

 


Πτυχίο στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά (εννέα εξαιρέσεις από τις εξετάσεις του ACCA) και πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τρεις κατευθύνσεις Μanagement, Marketing, Μanagement Information Systems (MIS) του Πανεπιστημίου Middlesex της Bρετανίας (που ανακηρύχθηκε πρόσφατα το καλύτερο νέο πανεπιστήμιο του Λονδίνου -Times Higher Education’s Young University Rankings) στο Intercollege Λεμεσού.

Τι είναι το πρόγραμμα Λογιστικής; Το πρόγραμμα που οδηγεί στο πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Middlesex στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους κατόχους του πτυχίου να εργοδοτηθούν σε ελεγκτικά γραφεία, λογιστήρια εταιρειών και οργανισμών, αλλά και γενικότερα σε οργανισμούς που χρειάζονται στελέχη με πολύ καλές γνώσεις της Λογιστικής.

Τι είναι το πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων;

Το πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Middlesex στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους κατόχους του πτυχίου να κάνουν καριέρα στον κόσμο των επιχειρήσεων και της διοίκησης ή να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση.

Τo πρόγραμμα έχει κατευθύνσεις. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα εξειδίκευσης. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται στο δεύτερο και τρίτο έτος των σπουδών: Η κατεύθυνση της Διοίκησης (Management) δίνει περισσότερη έμφαση στις λειτουργίες και τη διεύθυνση μιας επιχείρησης.

Η κατεύθυνση του Μάρκετινγκ (Marketing) δίνει περισσότερη έμφαση στην ανάλυση των αναγκών της αγοράς και την εξεύρεση των καλύτερων μεθόδων προώθησης και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης.

Η κατεύθυνση Διοικητικά Συστήματα Πληροφοριών (Management Information Systems) δίνει περισσότερη έμφαση στους τρόπους με τους οποίους η σύγχρονη τεχνολογία βοηθά τις επιχειρήσεις να συλλέξουν, αρχειοθετήσουν αλλά και να αναλύσουν διαφόρων ειδών πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να αναπτυχθούν.

Πώς γίνεται να φοιτώ στην Κύπρο και να παίρνω πτυχίο αγγλικού πανεπιστημίου; Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτρέπουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου να προσφέρουν τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων χωρών μελών της ΕΕ.

Φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει τα πανεπιστήμια να πειστούν ότι το επίπεδο σπουδών του εκπαιδευτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνεργαστούν είναι τέτοιο που να δικαιολογεί την απονομή των πτυχίων του. Στην περίπτωση του Intercollege Λεμεσού, το Πανεπιστήμιο Middlesex αξιολόγησε προσεκτικά τα συγκεκριμένα προγράμματα και έκρινε ότι η ποιότητα είναι τέτοια που να δικαιολογεί την απονομή των πτυχίων του στη Λογιστική και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Οι φοιτητές που εγγράφονται στα προγράμματα αυτά δικαιούνται κρατική χορηγία, νοουμένου ότι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του κράτους.

 

Διάρκεια σπουδών και κριτήρια εισδοχής

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών; Η διάρκεια των μαθημάτων είναι τρία χρόνια πλήρους (full-time) φοίτησης και έξι χρόνια μερικής φοίτησης (δυο μαθήματα τον χρόνο). Οι φοιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια εισδοχής και παρακολουθούν προπαρασκευαστικά μαθήματα, θα χρειαστούν έναν επιπρόσθετο χρόνο πλήρους φοίτησης για τις σπουδές τους.

Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής; Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνετε δεκτοί: Αν έχετε απολυτήριο λυκείου με γενικό βαθμό τουλάχιστον 17 και έχετε περάσει εξετάσεις που να πιστοποιούν το επίπεδο των Αγγλικών σας (π.χ. IELTS με βαθμό 6).

Αν δεν έχετε τα πιο πάνω, αλλά έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία ένα προπαρασκευαστικό έτος σπουδών (Foundation Year) στο Intercollege Λεμεσού. Το προπαρασκευαστικό έτος έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Middlesex.

Αν είστε κάτοχοι τουλάχιστον αναγνωρισμένου διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συναφές θέμα, όπως, για παράδειγμα, του διπλώματος στη Λογιστική ή του διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που προσφέρει το Intercollege Λεμεσού και ικανοποιείτε τις απαιτήσεις στην Αγγλική γλώσσα. Σε τέτοια περίπτωση γίνεστε δεκτοί στον δεύτερο χρόνο σπουδών.

Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων; Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Το πτυχίο που απονέμεται στο τέλος είναι αγγλικού πανεπιστημίου.

Πότε αρχίζουν τα μαθήματα; Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να γίνονται δεκτοί φοιτητές δυο φορές τον χρόνο -τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου- και τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των μαθημάτων φαίνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο, που μπορείτε να προμηθευτείτε από το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών.

Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών:

Αγίας Φυλάξεως 92, Τ.Θ. 51604, 3507, Λεμεσός, Τηλ: 25381180

admissionslim@intercollege.ac.cy

www.intercollege.ac.cy

Tags: education