Η RCB Bank επεκτείνει τη γκάμα των καταθετικών της προϊόντων

Η RCB Bank επεκτείνει τη γκάμα των καταθετικών της προϊόντων

 


Προνομιακή αποταμίευση από νωρίς

 

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να προγραμματίσουμε το μέλλον των παιδιών μας! Η RCB Bank επεκτείνει τη γκάμα των καταθετικών προϊόντων της, ξεκινώντας με τον RCB First, τον αποταμιευτικό λογαριασμό ειδικά σχεδιασμένο για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Αυτός ο λογαριασμός προειδοποίησης 12 μηνών προσφέρεται σε Ευρώ, Δολάρια ΗΠΑ και Λίρες Αγγλίας. Το ελάχιστο  αρχικό ποσό κατάθεσης είναι 1.000 EUR/USD/GBP. Μετά το άνοιγμα, οποιοδήποτε ποσό μπορεί να προστεθεί ανά πάσα στιγμή μέχρι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό, που είναι 250.000 EUR/USD/GBP. Το προϊόν προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο και κεφαλαιοποίηση τόκων σε μηνιαία βάση.

Ο επικεφαλής του Δικτύου Καταστημάτων Κυριάκος Μιχαηλίδης δήλωσε ότι ο RCB First βασίζεται στη στρατηγική της Τράπεζας για επέκταση στη ντόπια αγορά και οικοδόμηση μακροχρόνιων και στενών σχέσεων με τους πελάτες. » Το προϊόν RCB First αντικατοπτρίζει μια κουλτούρα στενών σχέσεων με τους πελάτες μας και προωθεί την αξία της αποταμίευσης στη νέα γενιά», ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.