Ρεκόρ συμμετοχών στη «Βραδιά του Ερευνητή»

Ρεκόρ συμμετοχών στη «Βραδιά του Ερευνητή»

 


Ξεπέρασαν τις 8,000 οι επισκέπτες

 

Ξεπέρασαν τις 8,000 οι επισκέπτες της «Βραδιάς του Ερευνητή», καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ από την έναρξη του θεσμού. Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για 13η συνεχή χρονιά από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και ήταν η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, τόσο από πλευράς επισκεπτών όσο και από πλευράς συμμετοχών ερευνητικών, επιστημονικών και επιχειρηματικών φορέων.

Περισσότεροι από 30 δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους με το ΙδΕΚ με αποτέλεσμα τη λειτουργία πέραν των 90 περιπτέρων στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία και τη συμμετοχή περίπου 400 ερευνητών στη διαδραστική έκθεση πειραμάτων.

Η «Βραδιά του Ερευνητή» τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη και ήταν αφιερωμένη στον τομέα των Επιστημών Ζωής. Τη μεγάλη γιορτή της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας επισκέφθηκε και ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε την εκδήλωση ως ένα από τα πιο σημαντικά και αισιόδοξα γεγονότα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ», ο οποίος εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Καλλιέργεια Κουλτούρας ΕΤΑΚ» των Προγραμμάτων «RESTART 2016 – 2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στους νικητές του Διαγωνισμού απονεμήθηκαν Βραβεία συνοδευόμενα από χρηματικό έπαθλο 9,000 ευρώ. Τα βραβεία των διαγωνισμών απένειμε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιάδης.

Αξίζει να σημειωθεί πως όλοι οι νικητές είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι μελέτες τους εκπονήθηκαν υπό την καθοδήγηση έμπειρων ερευνητών σε θέματα σχετικά με τα επιστημονικά και τεχνολογικά ερευνητικά επιτεύγματά τους. Τα πρώτα βραβεία στην κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών έλαβαν:

  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Αντρέας Αντωνόπουλος – «Πώς η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε τις κυπριακές εμπορικές ροές»
  • Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική  – Κατερίνα Ιωάννου – «Προσρόφηση εξασθενούς ουράνιου σε οξειδωμένες και τροποποιημένες με MnO2 ίνες βιοάνθρακα» και
  • Αγνή Μιχαηλίδου – «Σύνθεση και χαρακτηρισμός Πλειάδων του Μαγγανίου με συνδυασμό των υποκατάστατων ΔΙ(2-ΠΥΡΙΔΥΛΟ) Κετόνη και τραιθανολαμίνη»

Στην κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών τα πρώτα βραβεία έλαβαν:

  • Επιστημών Ζωής – Μαρία Κυριάκου – «Εκτοπισμός της FAK από τις εστιακές προσκολλήσεις: Μια νέα στρατηγική για την δημιουργία αναστολέων της FAK για την στόχευση της εξέλιξης του καρκίνου και της μετάστασης»
  • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Γιώργος Δημοσθένης – «Προσέγγιση μηχανικής μάθησης με σκοπό την πρόβλεψη της αντιμετώπισης συναισθημάτων χρησιμοποιώντας ψυχοφυσιολογικά σήματα»
  • Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική – Κωνσταντίνα Βαρνάβα – «Πρότυπα αμφιφιλικά πολυμερικά δίκτυα σε νερό: πρόβλεψη της ικανότητας τους για διαλυτοποίηση Λαδιού»

Η «Βραδιά του Ερευνητή» αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διοργανώνεται ταυτόχρονα σε περισσότερες από 370 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Στόχος του θεσμού είναι η προώθηση της ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας καθώς και η ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας που υλοποιείται από πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το  Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.