Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού προς Κέντρα Αναψυχής

Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού προς Κέντρα Αναψυχής


Το Υφυπουργείο Τουρισμού, στα πλαίσια των προσπαθειών του για αναβάθμιση του τομέα της γαστρονομίας και των υπηρεσιών που προσφέρονται στους χώρους εστίασης στην ύπαιθρο, ανακοινώνει την έναρξη Σχεδίου Επιχορήγησης για αναβάθμιση χώρων στα Κέντρα Αναψυχής.

Το σχέδιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις Κέντρων Αναψυχής τα οποία λειτουργούν σε κοινότητες της υπαίθρου, του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, στα ορεινά καθώς και σε καθορισμένες κοινότητες και περιοχές που γειτνιάζουν με τη Γραμμή Αντιπαράταξης. Επικεντρώνεται στη βελτίωση και αναβάθμιση των εγκεκριμένων χώρων του μαγειρείου, της εστίασης και των χώρων υγιεινής πελατών.

Το Σχέδιο καλύπτει μέρος της δαπάνης για:

• Ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων υγιεινής πελατών
• Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζια) στους εγκεκριμένους χώρους εστίασης
• Αντικατάσταση του ογκώδους επαγγελματικού εξοπλισμού στο χώρο του μαγειρείου και συγκεκριμένα: φούρνους, ψυκτικούς θαλάμους, πλυντήρια πιάτων, ποτηριών και σκευών και μηχανικούς απορροφητήρες για εξαερισμό
• Εγκατάσταση ισόθερμης κάβας κρασιών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα έντυπα, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης επιλέξιμων παρεμβάσεων, πριν από το ΦΠΑ, με μέγιστο ποσό επιχορήγησης ύψους €10.000 (δέκα χιλιάδες ευρώ) και με ελάχιστο κόστος επένδυσης
τουλάχιστον €10,000 (δέκα χιλιάδες ευρώ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν για λεπτομέρειες και έντυπα αίτησης στα Κεντρικά Γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού, τα Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών του Υφυπουργείου ή την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.visitcyprus.biz