Σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

 


Οι επιχειρήσεις θα έχουν σε περίοπτη θέση στην επιχείρηση τους το σήμα συμμετοχής στον ΚΚΔ

 

Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ) με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων των καταναλωτών με τις επιχειρήσεις συνέταξε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Το τελικό κείμενο έχει διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή τις οργανώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων. Η κατάρτιση του Κώδικα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 28 Μαρτίου 2018, προστίθεται.

Σκοπός είναι ο Κώδικας «να παρέχει ένα πλαίσιο όπου η σχέση μεταξύ καταναλωτών και εμπορευόμενων μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω με αμοιβαίο όφελος», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι οι εμπορευόμενοι που συμμετέχουν σε αυτόν, παρέχουν ουσιαστικά στους πελάτες τους επιπρόσθετα οφέλη, πέραν των νόμιμων δικαιωμάτων τους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σεβασμό και αφοσίωση προς τους καταναλωτές.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή προτρέπει τις κυπριακές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας με στόχο να συμβάλουν στην προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

«Με τη συμμετοχή τους στον ΚΚΔ, οι εμπορευόμενοι προσφέρουν αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές, καθώς και υψηλότερο επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τους εμπορευόμενους, να αυξάνονται οι πωλήσεις των εμπορευόμενων και να επιτυγχάνεται η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπορευόμενων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν σε περίοπτη θέση στην επιχείρηση τους το σήμα συμμετοχής στον ΚΚΔ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ