Σεμινάριο από το Tμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG

Σεμινάριο από το Tμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG

Ο επικεφαλής του τμήματος Έμμεσης Φορολογίας της KPMG, Χάρης Χαραλάμπους, κατανοώντας ότι η σωστή φορολογική μεταχείριση των συναλλαγών του λιανικού τομέα μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, θεώρησε αναγκαίο να προσφέρει ένα σύντομο πρακτικό σεμινάριο καλύπτοντας θέματα που άπτονται τόσο του παραδοσιακού λιανικού εμπορίου όσο και του ηλεκτρονικού. Σε αυτό το σεμινάριο μπορούν να συμμετέχουν: Εκτελεστικοί και Οικονομικοί Διευθυντές, Λογιστές, Ελεγκτές, Σύμβουλοι Φορολογίας και επαγγελματίες που ασχολούνται με γενικά φορολογικά θέματα ή συγκεκριμένα με θέματα του Λιανικού Εμπορίου. Το σεμινάριο θα προσφερθεί στις 8/6/2017, στην αγγλική γλώσσα, στα γραφεία της KPMG στη Λευκωσία.

Για την τιμή του σεμιναρίου και για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Πέρσα Παπαδημητρίου στο 22209053 ή μέσω ηλεκτρ. ταχυδρομείου: [email protected]

Tags: KPMG