Σημαντικά οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ λένε οι Κύπριοι

Σημαντικά οφέλη από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ λένε οι Κύπριοι

 


Αυξητική τάση στο ποσοστό των Ευρωπαίων (68%) που θεωρούν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ένταξη στην Ένωση, το υψηλότερο ποσοστό από το 1983, καταγράφεται στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο του Σεπτεμβρίου, μερικούς μήνες πριν τις Ευρωεκλογές που θα γίνουν το Μάϊο  του 2019.  Ανάλογη αυξητική τάση καταγράφεται και στην Κύπρο (61%).

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι «τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εκτίμηση σε ολόκληρη την ήπειρο των πλεονεκτημάτων της ιδιότητας μέλους στην ΕΕ. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Η συνεχής συνεργασία και αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ουσιαστικής σημασίας για να δοθούν απαντήσεις στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών».

Σχεδόν όλα τα αποτελέσματα για τη μέτρηση της στήριξης της ΕΕ παρουσίασαν σημαντική ανοδική πορεία μετά το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου το 2016. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την αυξανόμενη ανησυχία σε ολόκληρη την EE όσον αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει το Brexit και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της προσθετικής αξίας να είναι μια χώρα μέλος της ΕΕ. Σε ερώτηση για το πώς θα αποφάσιζαν οι πολίτες σε ανάλογο δημοψήφισμα στη χώρα τους, οι Ευρωπαίοι πολίτες απάντησαν κατά 66% ότι θα ψήφιζαν να παραμείνει η χώρα τους μέλος της ΕΕ. Στην Κύπρο το 58% θα ψήφιζε την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.

Ο Guy Verhofstadt (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο), Επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για το Brexit από την πλευρά του ΕΚ, δήλωσε ότι «το γεγονός ότι το 51% των ερωτηθέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν να παραμείνουν στην ΕΕ, υπενθυμίζει έντονα τον βαθύ διχασμό που προκάλεσε η απόφαση του Brexit και την ανάγκη να βρούμε μια βιώσιμη και στενή μακροπρόθεσμη μελλοντική σχέση υπό τη μορφή μιας ευρείας και βαθιάς συμφωνίας σύνδεσης. Τη στιγμή που πρέπει να προετοιμαστούμε για όλες τις πιθανότητες, φαίνεται ότι υπάρχει ελάχιστη όρεξη στο ΗΒ ή αλλού στην ΕΕ για ένα σκληρό -όπως λέγεται- Brexit ή για ένα δαπανηρό σενάριο που δεν εμπεριέχει συμφωνία και ελπίζω ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα αντανακλά τελικά αυτό το στοιχείο».

Σημαντικά τα οφέλη λένε οι Κύπριοι

Πιο συγκεκριμένα, το 61% των Κυπρίων πολιτών – ποσοστό που αυξήθηκε κατά 5% από τον τελευταίο Απρίλιο- θεωρεί ότι η Κύπρος έχει επωφεληθεί από το γεγονός ότι η ίδια είναι μέλος της ΕΕ, ενώ το 37% πιστεύει το αντίθετο. Στα θέματα που οι Κύπριοι θεωρούν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί ως πρώτο έρχεται ‘η συμβολή της ΕΕ στη διατήρηση της ειρήνης και της ενίσχυσης της ασφάλειας’ και ακολουθούν: ‘η ΕΕ προσφέρει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στους πολίτες’ και ‘η ΕΕ συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου’.

To 52% των Κύπριων πολιτών εξακολουθεί να θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η χώρα τους είναι μέλος της ΕΕ, ενώ το 14% το θεωρεί αρνητικό – με το υπόλοιπο 34% να έχει ουδέτερη άποψη.

Πανευρωπαϊκά το 62% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η χώρα τους είναι μέλος της ΕΕ, ποσοστό που είναι το υψηλότερο που καταγράφηκε μετά την περίοδο μεταξύ της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου το 1989 και της υιοθέτησης της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, κατά την οποία είχαν καταγραφεί από τα πιο υψηλά ποσοστά. Παράλληλα, το 68% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρεί ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ – το υψηλότερο ποσοστό από το 1983.

Συγκρίνοντας τα πιο πάνω αποτελέσματα με αυτά του Ευρωβαρόμετρου του 2013 -ένα χρόνο πριν τις Ευρωπαϊκές εκλογές του 2014- παρουσιάζεται μια σημαντική άνοδος όσον αφορά το ποσοστό των Κυπρίων που θεωρεί θετική την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, το οποίο έφτανε τότε μόλις το 27%. Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στο ποσοστό των Κύπριων πολιτών που θεωρεί ότι η Κύπρος έχει ωφεληθεί από την ένταξη της στην ΕΕ, το οποίο το 2013 έφτανε μόλις το 28%.

Δημοκρατία στην ΕΕ

Το ποσοστό των Κυπριών που πιστεύει ότι η άποψη τους μετρά στην ΕΕ, ανέρχεται στο 32% (αύξηση κατά 1% από τον Απρίλιο 2018) σε σχέση με το 48% της ΕΕ των 28 το οποίο παράμεινε το ίδιο. Παράλληλα, το 42% των Κύπριων – αύξηση 4% από τον Απρίλιο 2018-  δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην ΕΕ, ενώ το 49% δεν είναι ικανοποιημένο, ποσοστό που μειώθηκε κατά 3%. Στην ΕΕ των 28 το ποσοστό αυτό είναι 49% και 40% αντίστοιχα. Όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στην Κύπρο, 43% των Κύπριων πολιτών δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο και το 55% καθόλου ικανοποιημένο.

Στο ερώτημα κατά πόσον εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα, μόνο το 16% των Κύπριων πολιτών τείνει να εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, ενώ το 79% δηλώνει ότι δεν τα εμπιστεύεται. Ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ φτάνει στο 27% και 68% αντίστοιχα.

Εικόνα και ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σημαντικά ευρήματα καταγράφονται και για την άποψη των Κύπριων ως προς το ρόλο του ΕΚ. Αυξητική είναι η τάση μεταξύ των Κύπριων που έχουν θετική εικόνα για το ΕΚ, με ποσοστό που φτάνει το 33%, παρουσιάζοντας 5% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο, ενώ το 50% διατηρεί μια ουδέτερη εικόνα. Στην ΕΕ των 28, ο αντίστοιχος μέσος όρος θετικής άποψης αγγίζει το 32%, ενώ  το 43 % διατηρεί μια ουδέτερη εικόνα.  Ταυτόχρονα, το 84% των Κύπριων θα ήθελαν το ΕΚ να διαδραματίζει πιο σημαντικό ρόλο απ’ ό,τι διαδραματίζει σήμερα, ενώ στην ΕΕ των 28 ο μέσος όρος είναι σαφώς χαμηλότερος φθάνοντας στο 48%.

Αξίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όσον αφορά τις αξίες που θα έπρεπε να υπερασπίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά προτεραιότητα, το 67% των Κύπριων πολίτων προκρίνουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το 40% την ελευθερία του λόγου  και το 39% την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Οδεύοντας προς τις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019

Στο ερώτημα αν γνωρίζουν πότε θα διεξαχθούν οι Ευρωπαϊκές εκλογές στην Κύπρο, το 36% των Κύπριων πολιτών έδωσε σωστή απάντηση  – αύξηση κατά 7% – το 18% λανθασμένη απάντηση ενώ το 46% απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Για τη συμμετοχή τους στις επόμενες Ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019, οι Κύπριοι πολίτες δηλώνουν με 48% ότι ενδιαφέρονται για αυτές τις εκλογές, ενώ στην ΕΕ των 28 χωρών το ποσοστό αυτό φτάνει στο 51%.

Όσον αφορά τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα ενόψει των προσεχών Ευρωπαϊκών Εκλογών, οι Κύπριοι πολίτες, βάζουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (72%) , την οικονομία και ανάπτυξη (72%) και την πολιτική ασφάλειας και άμυνας (43%).

Η έρευνα για το Ευρωβαρόμετρο που έγινε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάχθηκε από  τις 8 μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Την ανέλαβε η εταιρία Kantar Public μέσω προσωπικών συναντήσεων με 27.474 πολίτες της ΕΕ στα 28 κράτη μέλη. Στην Κύπρο έλαβαν μέρος 503 άτομα.