Σημαντική αναγνώριση της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

Σημαντική αναγνώριση της Κύπρου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας

 


Η πρόταση του Δρ. Τριαντάφυλλου Στυλιανόπουλου του Παν. Κύπρου για την καταπολέμηση καρκινικών όγκων εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €2 εκατ.

 

Χρηματοδότηση ύψους δύο εκατ. ευρώ εξασφάλισε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας – European Research Council (ERC), η πρόταση «Immuno-Predictor» του Δρ. Τριαντάφυλλου Στυλιανόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακοίνωσε το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Ως ο αρμόδιος φορέας για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το ΙδΕΚ προσέφερε υπηρεσίες υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας της πρότασης.

Η πρόταση του Δρ. Στυλιανόπουλου, επιλέγηκε μέσα από την πλέον ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση για πέντε χρόνια στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ERC Consolidator Grant», του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η πρόσκληση επιβραβεύει άριστους ερευνητές με 7 έως 12 έτη εμπειρίας μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου με στόχο την εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εργαστηρίων τους.

Το έργο, με τίτλο «Mechanical Biomarkers for Prediction of Cancer Immunotherapy», αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιοδεικτών για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας στρατηγικών ανοσοθεραπείας για την καταπολέμηση καρκινικών όγκων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που η χρήση τεχνικών ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο καθίσταται ολοένα και πιο διαδεδομένη, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών, της τάξης του 14%, και επιπρόσθετα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η ανάπτυξη βιοδεικτών βασιζόμενοι σε μετρήσεις της μηχανικής συμπεριφοράς του κάθε καρκινικού όγκου. Οι βιοδείκτες θα διαχωρίζουν τους όγκους και κατά συνέπεια τους ασθενείς σε αυτούς που δύναται να ανταποκριθούν σε ανοσοθεραπεία και σε αυτούς που η θεραπεία δεν θα έχει αποτέλεσμα και θα πρέπει να αποφεύγεται.

Με την επιτυχία αυτή, ο Δρ. Στυλιανόπουλος ο οποίος διευθύνει το Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθίσταται ο πρώτος ερευνητής στην Κύπρο που λαμβάνει στήριξη από το ERC στο πλαίσιο δύο διαφορετικών ERC Frontier Research Grants. Είχε προηγηθεί η χρηματοδότηση ύψους €1,5 εκατ., της πρότασής του «ReEngineeringCancer», το 2014, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ERC Starting Grant”.

Αξίζει να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση που εξασφάλισε το Εργαστήριο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής – Νέοι Επιστήμονες» του ΙδΕΚ, ύψους €1 εκατ., έδρασε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο έργων ERC, ενισχύοντας τη δράση της ερευνητικής ομάδας και διασφαλίζοντας την αγορά εξοπλισμού υψίστης σημασίας.

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) αποτελεί τον εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο. Η υλοποίηση της αποστολής του επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της ένταξης κυπρίων ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ