Σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων

Σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων

 


Σταθερή στο 10,8% η ανεργία στην Κύπρο τον Ιούλιο

 

Η ανεργία στην Κύπρο παρέμεινε σταθερή στο 10,8% για τον Ιούλιο του 2017 (περίπου 46 000 άτομα) σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, η ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών) μειώθηκε σημαντικά από 15,1% τον Ιούνιο σε μόλις 12,6% τον Ιούλιο ή από 12 000 σε 9000 άτομα. Η ανεργία ήταν χαμηλότερη για τους άνδρες (10,6%) σε σύγκριση με τις γυναίκες (11%).

Εν τω μεταξύ, η εποχικά διορθωμένη ανεργία στη ζώνη του ευρώ (EA19) ήταν 9,1% τον Ιούλιο του 2017, σταθερή σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 και μειωμένη από 10,0% τον Ιούλιο του 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Φεβρουάριο του 2009. Στην ΕΕ των 28 Το ποσοστό ανεργίας ήταν 7,7% τον Ιούλιο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017 και από 8,5% τον Ιούλιο του 2016.

Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην ΕΕ28 από το Δεκέμβριο του 2008. Η Eurostat εκτιμά ότι 18 916 000  άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 14 860 000 στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιούλιο του 2017. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2017, ο αριθμός των ανέργων Αυξήθηκε κατά 93 000 στην ΕΕ28 και κατά 73 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 1 928 000 στην ΕΕ28 και κατά 1 309 000 στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Ιούλιο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,9%), τη Γερμανία (3,7%) και τη Μάλτα (4,1%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (21,7% τον Μάιο του 2017) και την Ισπανία (17,1%). Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη για τα οποία τα δεδομένα είναι συγκρίσιμα, εκτός από τη Φινλανδία όπου παρέμεινε σταθερή. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κροατία (από 13,2% έως 10,6%), την Ισπανία (από 19,6% σε 17,1%), τη Σλοβακία (από 9,7% σε 7,3%) και την Κύπρο (από 13,0% σε 10,8%).

Τον Ιούλιο του 2017, 3 792 000 νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2 670 000  στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 450 000 στην ΕΕ28 και κατά 272 000 στη ζώνη του ευρώ. Τον Ιούλιο του 2017, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 16,9% στην ΕΕ28 και 19,1% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 18,7% και 20,8% αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2016. Τον Ιούλιο του 2017, ο χαμηλότερος ρυθμός παρατηρήθηκε στη Γερμανία (6,5%), ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκε στην Ελλάδα (44,4% τον Μάιο του 2017), την Ισπανία (38,6%) και την Ιταλία (35,5%).

Τέλος, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να είναι 1,5% τον Αύγουστο του 2017, από 1,3% τον Ιούλιο του 2017, σύμφωνα με μια σημερινή εκτίμηση της Eurostat. Αναφορικά με τα βασικά στοιχεία του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Αύγουστο (4,0% σε σύγκριση με 2,2% τον Ιούλιο), ακολουθούμενη από υπηρεσίες (1,6%, σταθερές σε σύγκριση με τον Ιούλιο) τον καπνό (1,4%, σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,5% σταθερά σε σύγκριση με τον Ιούλιο).

Tags: anergia, neoi