Στα €14.7 δις το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης στο οκτάμηνο

Στα €14.7 δις το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης στο οκτάμηνο

 


Η πρώτη εκτίμηση των εξαγωγών αγαθών της ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2019 ήταν € 177,4 δισ, ήτοι μείωση κατά 2,2% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 (€ 181,4 δισ), σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, ταυτόχρονα οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 162,6 δισ, σημειώνοντας πτώση 4,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 (€ 169,5 δισ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 1€ 4,7 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2019, σε σύγκριση με + € 11,9 δισ τον Αύγουστο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ υποχώρησε σε € 133,7 δισ τον Αύγουστο του 2019 , μειωμένα κατά 5,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018.

Παρομοίως, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε €1546,9 δισ (αύξηση 3,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα €1407,9 δισ 2,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα €139,0 δισ, έναντι + €132,0 δισ τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε €1 304,6 δισ τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019, αυξημένο κατά 1,2%.

Ειδικότερα στην Κύπρο η συνολική αξία των εξαγωγών ήταν € 2,1 δισ έναντι -35% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (€ 1,1 δισ. Ή 36% με την ΕΕ και € 1,0 δισ. Ή -59% με τον υπόλοιπο κόσμο ). Η συνολική αξία των εισαγωγών ήταν € 5,4 δισ, μειωμένη κατά 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (€ 3,6 από την ΕΕ 0% και € 1,8 δισ από τον υπόλοιπο κόσμο ή μείωση -23%). Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος σημείωσε εμπορικό έλλειμμα ύψους € -3,3 δις, έναντι € -2,7 δισ την αντίστοιχη περσινή περίοδο (€ 2,5 δισ με την ΕΕ και € -0,8 δισ με τον υπόλοιπο κόσμο).

Εν τω μεταξύ, η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 τον Αύγουστο του 2019 ήταν € 154,2 δισ, σημειώνοντας πτώση 3,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 (€ 159,4 δισ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 166,3 δισ, μειωμένες κατά 0,6% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018 (€ 167,3 δισ). Ως εκ τούτου, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα € 12,1 δισ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Αύγουστο του 2019, έναντι – € 7,9 δισ τον Αύγουστο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 μειώθηκε σε € 253,1 δισ τον Αύγουστο του 2019 κατά 4,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2018.

Τέλος, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2019, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα € 1 334,5 δισ (αύξηση 3,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 357,6 δισ (αύξηση 4,6% Αύγουστος 2018). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ28 σημείωσε έλλειμμα € 23,1 δισ, έναντι – € 10,3 δισ τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε€ 2 368,9 δισ τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019, + 1,7% από το 2018.Πηγή KYΠΕ