Στα €4.9 δις μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου το 2018

Στα €4.9 δις μειώθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου το 2018

 


Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών στην Κύπρο, στο σύνολο του 2018, αυξήθηκε σύμφωνα με τη Eurostat σε 4,2 δισ. Ευρώ (ετήσια αύξηση 44% σε σχέση με το 2017), ήτοι σε 1,2 δισ. Ευρώ (ή 7% αύξηση σε σύγκριση με το 2017) στην ΕΕ28 και σε 3,0 δισ. Ευρώ (67%) προς τον υπόλοιπο κόσμο. Εν τω μεταξύ, οι συνολικές εισαγωγές της Κύπρου ανήλθαν σύμφωνα με τη Eurostat σε 9,1 δισ. Ευρώ (αύξηση 11% σε σχέση με το 2017) και ειδικότερα σε 5,2 δισ. Ευρώ από την ΕΕ (5%) και σε 3,9 δισ. Ευρώ (21%) από τον υπόλοιπο κόσμο.

Αυτό οδήγησε σε εμπορικό έλλειμμα 4,9 δισ. Ευρώ, μειωμένο από 5,2 δισ. Ευρώ που ήταν το 2017 (4,0 με την ΕΕ αντί για 3,8 το 2017 και 0,9 με τον υπόλοιπο κόσμο αντί 1,4 το 2017).

Συνολικά, η πρώτη εκτίμηση των εξαγωγών αγαθών από την ευρωζώνη προς την αλλοδαπή τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν 176,5 δισ. Ευρώ, δηλαδή σημείωσε μείωση κατά 2,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017 (181,0 δισ. Ευρώ). Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 159,5 δισ. Ευρώ, αύξηση 1,9% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017 (156,5 δισ. Ευρώ). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα ύψους 17,0 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Δεκέμβριο του 2018, σε σύγκριση με + 24,5 δισ. Ευρώ το Δεκέμβριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ υποχώρησε σε 142,6 δισ. Ευρώ το Δεκέμβριο του 2018 , κατά 1,2% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017.

Τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2018, οι εξαγωγές αγαθών της ζώνης του ευρώ προς τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε 2 276,3 δισ. Ευρώ (αύξηση 3,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2017) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 2 082,1 δισ. Ευρώ % σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2017). Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ παρουσίασε πλεόνασμα 194,2 δισ. Ευρώ, έναντι + 234,9 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 1 941,9 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2018, αυξημένο κατά 5,2% -Δεκέμβριος 2017.

Η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ-28 το Δεκέμβριο του 2018 ήταν 153,9 δισεκ. Ευρώ, μειωμένη κατά 3,9% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017 (160,1 δισεκ. Ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν σε € 153,2 δισ., Αυξημένες κατά 4,3% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017 (€ 146,9 δισ.). Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε πλεόνασμα 0,7 δισ. Ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Δεκέμβριο του 2018, σε σύγκριση με + 13,1 δισ. Ευρώ το Δεκέμβριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 μειώθηκε σε 255,2 δισ. Ευρώ το Δεκέμβριο του 2018, 1,5% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017.

Τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2018, οι εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός ΕΕ των 28 αυξήθηκαν στα € 1 954,9 δισ. (Αύξηση 4,0% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2017) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα € 1 977,5 δισ. (Αύξηση 6,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του Δεκέμβρη του 2017 ).

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ-28 σημείωσε έλλειμμα 22,6 δισ. Ευρώ, σε σύγκριση με πλεόνασμα 22,2 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2017. Το εμπόριο εντός της ΕΕ-28 αυξήθηκε σε 3 514,3 δισ. Ευρώ τον Ιανουάριο-Δεκέμβριο του 2018, + 4,8% σε σχέση με τον Ιανουάριο -Δεκέμβριος 2017. Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: eurostat