Στη Λάρνακα η πρώτη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

Στη Λάρνακα η πρώτη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου

 


Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου (ΝΑΚ), η πρώτη που ιδρύθηκε στην Κύπρο, έχει την έδρα της σε υπερσύγχρονες υποδομές εντός της παραλιακής κολεγιούπολης του Intercollege στη Λάρνακα.

Εντοπίζοντας την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη Ακαδημία στην Κύπρο η ΝΑΚ σε συνεργασία με το Intercollege, προσφέρει προγράμματα για Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού στους τομείς της Ναυτικής Επιστήμης, της Ναυτικής Μηχανικής και της Ναυτικής Ηλεκτρο-τεχνολογίας. Τα προγράμματα αυτά είναι βασισμένα σε πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) και οι δόκιμοι αποφοιτώντας αποκτούν το σχετικό Πιστοποιητικό Ικανότητας, υπό την έγκριση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ταυτόχρονα αποκτούν Πτυχία πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Επιπρόσθετα προσφέρονται, Πτυχία και Διπλώματα σε τομείς Φιλοξενίας όπως Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων αλλά και Επισιτιστικές Τέχνες (Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική).

Η Κύπρος αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο ναυτιλιακής αριστείας, τόσο Ευρωπαϊκά όσο και διεθνώς. Στοιχεία δείχνουν ότι στην Κύπρο εδρεύουν 200 εταιρίες που ασχολούνται με την πλοιοκτησία, διαχείριση πλοίων αλλά και διάφορες άλλες ναυτιλιακές υπηρεσίες, ενώ εταιρίες διαχείρισης πλοίων που εδρεύουν στην Κύπρο αντιπροσωπεύουν το 20-25% της παγκόσμιας συνολικής ναυτιλιακής διαχείρισης.

Περισσότερα από 4,500 άτομα εργοδοτούνται στη ξηρά και 55,000 ναυτικοί εργάζονται σε ναυτιλιακές εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο.

Η ΝΑΚ δέχεται υποστήριξη και ενίσχυση από τον ισχυρό ιδιωτικό τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κύπρου, με ένα καθιερωμένο Συμβούλιο Κυβερνητών (BoardofGovernors), και Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή, σώματα το οποία στηρίζουν τα προγράμματα Αξιωματικών της Ακαδημίας μέσω συχνής διαβούλευσης, συναντήσεων αλλά και στήριξης των δοκίμων μας. Οι στενές συνεργασίες και συμπράξεις με τη ναυτική βιομηχανία, εξασφαλίζουν για τους δόκιμους θέσεις 12μηνης έμμισθης πρακτικής εκπαίδευσης αλλά και δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής σε Σχέδιο Χρηματοδότησης που καλύπτει το 65% των διδάκτρων του 2ου, 3ου και 4ου έτους και προνοεί μελλοντική εργασία σε μερικές από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.

Όσον αφορά τα προγράμματα Φιλοξενίας, η ΝΑΚ στηρίζεται από την διεθνούς εμβέλειας εταιρεία seachefs, η οποία διαχειρίζεται το προσωπικό της από την Κύπρο και εγγυάται 4-5 πρακτική άσκηση ανά έτος σπουδών καθώς και μελλοντική εργοδότηση στους απόφοιτους μας με ψηλές απολαβές.

Βάσει συμφωνιών ανάμεσα στη ΝΑΚ και των BernhardSchulteShipmanagement (BSM), οι δόκιμοι απολαμβάνουν τη δυνατότητα χρήσης της τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμού και των εγκαταστάσεών τους στη Λεμεσό, πόλη που αποτελεί ναυτικό κόμβο. Αυτά περιλαμβάνουν πλήρους εμβέλειας προσομοιωτή γέφυρας και προσομοιωτή μηχανοστασίου, τεχνολογία που δεν υπάρχει αλλού στην Κύπρο.

Η ΝΑΚ δέχεται αιτήσεις για τον Σεπτέμβριο 2017 και δίδει Υποτροφίες ύψους 25% για το πρώτο έτος σπουδών στα προγράμματα Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού και μειωμένα δίδακτρα για τα υπόλοιπα προγράμματα. Όλοι οι φοιτητές και δόκιμοι της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για κρατική φοιτητική χορηγία.

Περισσότερες πληροφορίες, στο 24747500 ή στο info@cyma.ac.cy

Tags: education