Στη «τσιμπίδα» της φορολογίας με τροποποιητικό νομοσχέδιο οι διπλωμάτες

Στη «τσιμπίδα» της φορολογίας με τροποποιητικό νομοσχέδιο οι διπλωμάτες

Τροποποιητικό νομοσχέδιο, ώστε να υπόκειται σε φορολογία πρόσωπα που εργοδοτούνται με σύμβαση ως επιτόπιο προσωπικό σε διπλωματικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και δεν είναι μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας, απέστειλε την Τετάρτη στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο τροποποιεί το νόμο περί φορολογίας εισοδήματος, αφού τα  εν λόγω άτομα που ασκούν διπλωματικές υπηρεσίες εκτός της Δημοκρατίας δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας με αποτέλεσμα η αμοιβή τους να διαφεύγει της φορολογίας.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο,  μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και το προσωπικό των ημικρατικών οργανισμών που αποσπούνται εκτός Κύπρου για άσκηση των καθηκόντων τους, φορολογούνται στην Κύπρο. Οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, τα οποία εργοδοτούνται απευθείας από πρεσβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ως επιτόπιο προσωπικό δεν δύνανται να φορολογηθούν στην Κύπρο και ούτε φορολογούνται στη χώρα στην οποία εδρεύει η διπλωματική αποστολή της Δημοκρατίας, καθότι βάσει της συνθήκης της Βιέννης, το δικαίωμα φορολόγησης ανήκει στη Δημοκρατία.

Παρομοίως, σύμφωνα με τις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, το επιτόπιο προσωπικό των πρεσβειών της Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι του κράτους στο οποίο εδρεύει η πρεσβεία, ή έγιναν κάτοικοι του κράτους αυτού για σκοπούς εργοδότησης τους στην πρεσβεία, το δικαίωμα φορολόγησης ανήκει στη Δημοκρατία.  Ωστόσο βάσει του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, τα εν λόγω άτομα δεν θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας και φορολογούνται στη Δημοκρατία μόνο για τις μισθωτές υπηρεσίες που ασκούν στη Δημοκρατία.  Κατά συνέπεια οι υπηρεσίες προς την πρεσβεία ασκούνται ενόσω οι ίδιοι βρίσκονται εκτός Δημοκρατίας, και η αμοιβή τους διαφεύγει της φορολογίας.

Τo νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 26/7/2017.

Πηγή – ΚΥΠΕ