Στις 12:00 ώρα Βρυξελλών η ανακοίνωση των νέων Επιτρόπων

Στις 12:00 ώρα Βρυξελλών η ανακοίνωση των νέων Επιτρόπων

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα τον κατάλογο των προσώπων που η επόμενη Πρόεδρος της Κομισιόν προτίθεται να διορίσει ως μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων έως τις 31 Οκτωβρίου 2024.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 7 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κατάλογος εγκρίνεται από το Συμβούλιο με κοινή συμφωνία με τον εκλεγέντα πρόεδρο της Επιτροπής.

Η εκλεγείσα πρόεδρος Ursula von der Leyen συμφώνησε με το σχέδιο καταλόγου των ορισθέντων Επιτρόπων χθες. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σήμερα στις 12:00 τοπική ώρα.

Η απόφαση αυτή θα διαβιβαστεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και τα άλλα μέλη της Επιτροπής θα υπόκεινται, ως σώμα, σε ψήφο έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βάσει της συναίνεσης αυτής, η Κομισιόν διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

H επίσημη λίστα είναι η κάτωθι:

Ms Helena DALLI (Malta)
Mr Valdis DOMBROVSKIS (Latvia)
Ms Elisa FERREIRA (Portugal)
Ms Mariya GABRIEL (Bulgaria)
Mr Paolo GENTILONI (Italy)
Ms Sylvie GOULARD (France)
Mr Johannes HAHN (Austria)
Mr Phil HOGAN (Ireland)
Ms Ylva JOHANSSON (Sweden)
Ms Věra JOUROVÁ (Czech Republic)
Ms Stella KYRIAKIDES (Cyprus)
Mr Janez LENARČIČ (Slovenia)
Ms Rovana PLUMB (Romania)
Mr Didier REYNDERS (Belgium)
Mr Margaritis SCHINAS (Greece)
Mr Nicolas SCHMIT (Luxembourg)
Mr Maroš ŠEFČOVIČ (Slovakia)
Ms Kadri SIMSON (Estonia)
Mr Virginijus SINKEVIČIUS (Lithuania)
Ms Dubravka ŠUICA (Croatia)
Mr Frans TIMMERMANS (Netherlands)
Mr László TRÓCSÁNYI (Hungary)
Ms Jutta URPILAINEN (Finland)
Ms Margrethe VESTAGER (Denmark)
Mr Janusz WOJCIECHOWSKI (Poland),
Mr Josep BORRELL FONTELLES (Spain)

Πηγή: ΚΥΠΕ