Στις 23-26 Μαΐου 2019 οι επόμενες ευρωεκλογές

Στις 23-26 Μαΐου 2019 οι επόμενες ευρωεκλογές

 


Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ, συμφώνησε σήμερα ότι επιθυμεί να διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23-26 Μαΐου 2019. Το Συμβούλιο αποφάσισε ακόμη να ζητήσει προς αυτό το θέμα και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

Οι εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιούνται ανά πενταετία. Σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο του 1976, οι επόμενες εκλογές για το ΕΚ πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2019. Δεδομένου ότι τα Κράτη Μέλη έκριναν ότι «είναι αδύνατο» να διεξαχθούν οι εκλογές εκείνη τη στιγμή, το Συμβούλιο συμφώνησε ομόφωνα, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, να επιλέξουν εναλλακτικές ημερομηνίες για τις εκλογές. Μετά την επίσημη παραλαβή της γνώμης του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει τυπικά την απόφασή του πριν από το τέλος Ιουνίου.

Οι τελευταίες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβαν χώρα στις 22-25 Μαΐου 2014.

Πιθανή ημέρα διεξαγωγής των Ευρωεκλογών στην Κύπρο, είναι η Κυριακή 26 Μαϊου.