Στο 12,1% το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών της ευρωζώνης

Στο 12,1% το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών της ευρωζώνης

 


Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ ήταν 12,1% το 2ο τρίμηνο του 2018,  αυξημένο σε σύγκριση με το 12,0% που κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το ποσοστό επένδυσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ ήταν 9,0% το 2ο τρίμηνο του 2018, αμετάβλητο από το προηγούμενο τρίμηνο.

Την ίδια ώρα κατά το 2ο τρίμηνο του 2018, το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων έφτασε το 23,0% στη ζώνη του ευρώ, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των κερδών επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ ήταν το 40,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2018, έναντι 41,0% το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την πρώτη κοινοποίηση εποχιακά διορθωμένων τριμηνιαίων ευρωπαϊκών λογαριασμών  της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Πηγή: ΚΥΠΕ