Στο 23,7% ανέβηκε το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων

Στο 23,7% ανέβηκε το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων

 


Το τέταρτο τρίμηνο του 2018, το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων έφτασε 23,7% στη ζώνη του ευρώ, αυξημένο σε σύγκριση με 23,4% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τη eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ. Το μερίδιο των κερδών των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ ήταν 39,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2018, έναντι 40,0% το τρίτο τρίμηνο του 2018. Την ίδια ώρα, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ ήταν 12,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2018, έναντι 12,2% στο τρίτο τρίμηνο του 2018. Το ποσοστό των νοικοκυριών στη ζώνη του ευρώ ήταν 9,0% το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags: eurostat