Στο 6,5% υποχώρησε η ανεργία στην Κύπρο τον Ιούνιο, στο 7,5% στην Ευρωζώνη και στο 6,3% στην ΕΕ των 28

Στο 6,5% υποχώρησε η ανεργία στην Κύπρο τον Ιούνιο, στο 7,5% στην Ευρωζώνη και στο 6,3% στην ΕΕ των 28

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της ζώνης του ευρώ (EA19) ήταν 7,5% τον Ιούνιο του 2019, από 7,6% τον Μάιο του 2019 και από 8,2% τον Ιούνιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Ιούλιο του 2008. Η ανεργία στην ΕΕ28 ήταν 6,3% τον Ιούνιο του 2019, σταθερή σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019 και μειωμένη από 6,8% τον Ιούνιο του 2018. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ28 από την έναρξη της μηνιαίας σειράς καταγραφής της ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του 2000. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο η ανεργία μειώθηκε περαιτέρω σε 6,5% τον Ιούνιο του 2019 (28 000 άτομα, 5,5% στους άνδρες και 7,6% στις γυναίκες), από 6,6% το Μάιο του 2019 και 8,3% τον Ιούνιο του 2018 (32 000 άτομα, 8% στους άνδρες και 8,6% στις γυναίκες.

Η Eurostat εκτιμά ότι 15,674 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων 12,377 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Ιούνιο του 2019. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 36.000 στην ΕΕ28 και κατά 45.000 ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,205 εκατ. στην ΕΕ28 και κατά 1,032 εκατ. στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Ιούνιο του 2019 καταγράφηκαν στην Τσεχία (1,9%) και στη Γερμανία (3,1%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (17,6% τον Απρίλιο του 2019) και στην Ισπανία (14,0%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 24 κράτη μέλη και παρέμεινε σταθερό στην Εσθονία και την Πολωνία, ενώ αυξήθηκε στη Σουηδία (από 6,3% σε 6,4%) και στο Λουξεμβούργο (από 5,6% σε 5,8%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 19,8% σε 17,6% μεταξύ Απριλίου 2018 και Απριλίου 2019), την Κύπρο (από 8,3% σε 6,5%), την Κροατία (από 8,6% σε 7,1%), την Ιρλανδία (από 5,9% σε 4,5% ) και τη Σλοβακία (από 6,7% σε 5,4%).

Τον Ιούνιο του 2019, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 3,7%, αυξημένο από 3,6% τον Μάιο του 2019 και μειωμένο από 4,0% τον Ιούνιο του 2018.

Τον Ιούνιο του 2019, 3,176 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,251 εκατομμύρια ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 239 000 στην ΕΕ28 και κατά 179 000 στη ζώνη του ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 14,1% στην ΕΕ28 και 15,4% στη ζώνη του ευρώ, έναντι 15,2% και 17,0% αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2018. Τον Ιούνιο του 2019, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (5,5%) τις Κάτω Χώρες (6,5%) και την Τσεχία (6,6%), ενώ τα υψηλότερα σημειώθηκαν στην Ελλάδα (39,6% το πρώτο τρίμηνο του 2019), στην Ισπανία (32,4%) και στην Ιταλία (28,1%). Η ανεργία των νέων στην Κύπρο ήταν 16,4% (6 000 άτομα) τον Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.