Στο 8,6% έπεσε η ανεργία στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2018

Στο 8,6% έπεσε η ανεργία στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2018

 


To εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ  ήταν 8,5% τον Απρίλιο του 2018 μειωμένο από 8,6% το Μάρτιο 2018 και από 9,2% τον Απρίλιο του 2017. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό στη ζώνη του ευρώ που έχει καταχωρηθεί από τον Δεκέμβριο του 2008. Παρομοίως η ανεργία στην EU28 έφτασε το 7,1% τον Απρίλιο του 2018 σταθερή σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018 και μειωμένη από το 7,8% τον Απρίλιο του 2017. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε το EU28 από το Σεπτέμβριο του 2008.

Εν τω μεταξύ, η ανεργία στην Κύπρος διαμορφώθηκε στο 8,6% (8,1% για τους άνδρες και 9,0 % για τις γυναίκες), τον Απρίλιο του 2018, μειωμένη το 9,0% το Μάρτιο 2018 και 11,7% τον Απρίλιο 2017 (στην πράξη έπεσε στα 37.000 άτομα από 50.000 πέρσι). Αυτή είναι η και πάλι η μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην ΕΕ.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Eurostat εκτιμά ότι 17,462 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην EU28, εκ των οποίων 13,880 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Απρίλιο του 2018. Σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2018, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 53 000 στην EU28 και κατά 56 000 στην ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017 η ανεργία μειώθηκε κατά 1 633 000 στην EU28 και 1.088.000 στη ζώνη του ευρώ.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Απρίλιο του 2018 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,2%), τη Μάλτα (3,0%) και στη Γερμανία (3,4%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (20,8% το Φεβρουάριο του 2018) και την Ισπανία (15,9%). Σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ιταλία όπου παρέμεινε σταθερό και την Εσθονία όπου παρουσίασε αύξηση (από 5,3% σε 5,6% από τον Μάρτιο του 2017 ως τον Μάρτιο του 2018). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κύπρο (από 11,7% έως 8,6%), την Κροατία (από 11,5% έως 9,1%) και την Πορτογαλία (από 9,5% έως 7,4%). Τον Απρίλιο του 2018 το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ ήταν 3,9%, από 4,1% το Μάρτιο 2018 και από 4,4% τον Απρίλιο το 2017.

Επιπλέον τον Απρίλιο του 2018 3.426.000 νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην EU28, εκ των οποίων 2.433.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2017 η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 464.000 στην EU28 και 306.000 στη ζώνη του ευρώ. Τον Απρίλιο του 2018 το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 15,3% στην EU28 και 17,2% στη ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση με 17,2% και 19,3%  τον Απρίλιο του 2017. Τον Απρίλιο του 2018 τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (6,0%), Μάλτα (6,8%) και την Ολλανδία (6,9%), ενώ τα υψηλότερα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (45,4% τον Φεβρουάριο 2018), την Ισπανία (34,4%) και την Ιταλία (33,1%).

Την ίδια ώρα, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να είναι 1,9% το Μάιο του 2018 έναντι 1,2% τον Απρίλιο του 2018 σύμφωνα με την σημερινή προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Κοιτάζοντας τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργειας αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό το Μάιο (6,1% έναντι 2,6% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6% έναντι 2,4% τον Απρίλιο ), τις υπηρεσίες (1,6% σε σύγκριση με 1,0% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών (0,2% έναντι 0,3% τον Απρίλιο). KYΠΕ

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ