Στο δικαστήριο στέλνει τις τράπεζες ο Σύνδεσμος Καταναλωτών για καταχρηστικές ρήτρες

Στο δικαστήριο στέλνει τις τράπεζες ο Σύνδεσμος Καταναλωτών για καταχρηστικές ρήτρες

Το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Δικαστήριο με καταχώρηση ενώπιον του προσφυγής, για εξασφάλιση Απαγορευτικού Διατάγματος προς τις τράπεζες για να παύσουν τη χρησιμοποίηση καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις τους, μελετά ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εφ’ όσον βέβαια, εξευρεθούν, όπως αναφέρει, οι οικονομικοί πόροι που χρειάζονται για τη διαδικασία της κατάθεσης και υποστήριξης της προσφυγής στο Δικαστήριο.

Σε σημερινή ανακοίνωση ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εξέδωσε μέχρι σήμερα έξι αποφάσεις εναντίον τραπεζών για καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις τους με καταναλωτές.

Μέχρι σήμερα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, παρ’ όλες τις προσπάθειές της, δεν τα κατάφερε να προσφύγει στο Δικαστήριο για εξασφάλιση Απαγορευτικού Διατάγματος προς τις τράπεζες για να παύσουν τη χρησιμοποίηση καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις τους. Από πληροφορίες του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, όλες οι τράπεζες αμφισβήτησαν την Απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας και τουλάχιστο η μια τράπεζα καταχώρησε Προσφυγή ενώπιον Δικαστηρίου εναντίον της απόφασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών.

Επειδή οι μέχρι τώρα ενέργειες της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να αρθούν οι καταχρηστικές ρήτρες στις συμβάσεις καταναλωτών δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι καταναλωτές παραμένουν δέσμιοι των  καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις τους με τις τράπεζες.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών μελετά το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Δικαστήριο με καταχώρηση ενώπιον του Προσφυγής, για προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών, εφ’ όσον βέβαια, εξευρεθούν οι οικονομικοί πόροι που χρειάζονται για τη διαδικασία της κατάθεσης και υποστήριξης της προσφυγής στο Δικαστήριο. Όπως είναι γνωστό, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών είναι ένας καθαρά μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος που βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική εργασία των μελών του και κανένα από τα μέλη του δεν λαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική αμοιβή. Τα μόνα βασικά έσοδα του προέρχονται από τις εισφορές των μελών του.

Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κάνει αποδεχτή την προσφυγή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν στους καταναλωτές πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή ΚΥΠΕ

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ