Στο μικροσκόπιο της Moneyval οι κυπριακές αρχές για το ξέπλυμα χρήματος

Στο μικροσκόπιο της Moneyval οι κυπριακές αρχές για το ξέπλυμα χρήματος


Οι αρχές της Δημοκρατίας βρίσκονται κατά καιρούς υπό κατηγορία, τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από τον FinCEN των ΗΠΑ ότι προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες «ευρείας και πολύπλοκης φύσης» με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ρίσκο σε ότι αφορά τον έλεγχο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος

Από «ιερά εξέταση» θα αρχίσουν να περνούν από σήμερα οι κυπριακές αρχές, τα εποπτικά όργανα και οι επίσημοι φορείς των δικηγορικών και ελεγκτικών γραφείων, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των μέτρων που εφαρμόζει η Κύπρος για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η αξιολόγηση θα γίνει από εμπειρογνώμονες του αρμόδιου σώματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (Moneyval), οι οποίοι για περίπου 15 μέρες θα έχουν στη Λευκωσία επαφές με τα υπουργεία οικονομικών, δικαιοσύνης και εσωτερικών, την Κεντρική Τράπεζα, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη ΜΟΚΑΣ, τον Σύνδεσμο Τραπεζών και τους αρμόδιους φορείς των ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων.

Επιπρόσθετα, οι εμπειρογνώμονες της Moneyval έχουν περιλάβει στο πρόγραμμα επαφών τους και κατ’ ιδίαν επαφές με πολλά τραπεζικά ιδρύματα, ΚΕΠΕΥ, ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία και μεγάλες εταιρείες, που πλαισιώνουν τα διοικητικά τους συμβούλια ξένοι επενδυτές των οποίων η προέλευση, κατά τις εποπτικές αρχές της ΕΕ και των ΗΠΑ, θεωρείται υψηλού κινδύνου.

Στο υπουργείο οικονομικών και στην Κεντρική Τράπεζα υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η Κύπρος θα περάσει τις εξετάσεις της Moneyval, καθώς αρμόδιοι τεχνοκράτες υποστηρίζουν ότι από το 2013, τον Μάιο, που έγινε η τελευταία έκθεση για την Κύπρο, μέχρι σήμερα, έγιναν πολλά προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Ενισχύθηκε, όπως λένε, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ψηφίστηκε σχετική νομοθεσία και αναθεωρήθηκαν, με πιο αυστηρή μορφή, σχετικές οδηγίες από την ΚΤ.

Ο Μάριος Σκανδάλης, διευθυντής της διεύθυνσης συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου και πρόεδρος του ΣΕΛΚ, ανέφερε ότι καταγράφεται από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα σημαντική μείωση στον αριθμό των διαμεσολαβητών.

Ειδικότερα για την Τράπεζα Κύπρου, που έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία, ο κ. Σκανδάλης δήλωσε στην StockWatch, ότι η μείωση του αριθμού των introducers έφθασε σήμερα στο 82%.

Με την τράπεζα, είπε, συνεργάζονταν το 2013 περίπου 1600 διαμεσολαβητές ενώ ο αριθμός αυτός σήμερα, σημείωσε, έχει μειωθεί στους 287.

Εξήγησε ότι το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που προωθήθηκε και εφαρμόζεται με στόχο την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, περιόρισε σημαντικά τους διαμεσολαβητές και ειδικότερα εκείνους που δεν μπόρεσαν να υιοθετήσουν τα νέα και πιο αυστηρά πρότυπα.

Εκτός τραπεζών, πρόσθεσε, τέθηκαν ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία τα οποία ήταν εξαρτώμενα από πελάτες προερχόμενοι από χώρες υψηλού κινδύνου.

Η Moneyval στην τελευταία της έκθεση για την Κύπρο, είχε επισημάνει τη μεγάλη εξάρτηση των εγχώριων τραπεζών σε δικηγόρους και σε λογιστές που λειτουργούν ως introducers ξένων πελατών.

«Είναι η άποψη των αξιολογητών ότι η εξάρτηση από τους διαμεσολαβητές αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές ευπάθειας για τον τραπεζικό τομέα στην Κύπρο», σημειώνει η έκθεση της Moneyval.

Η Κύπρος, ειδικότερα μετά την τραπεζική κρίση του 2013, είχε βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα σε σχέση με το οικονομικό έγκλημα.

Οι αρχές της Δημοκρατίας βρίσκεται κατά καιρούς υπό κατηγορία, τόσο από τις Βρυξέλλες όσο και από τον FinCEN των ΗΠΑ ότι προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες «ευρείας και πολύπλοκης φύσης» με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ρίσκο σε ότι αφορά τον έλεγχο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι αρχές της Δημοκρατίας έλαβαν αυστηρές προειδοποιήσεις από τις Βρυξέλλες σε σχέση με τα κριτήρια παραχώρησης διαβατηρίων σε επενδυτές από τρίτες χώρες.

Οι εμπειρογνώμονες της Moneyval, θα θέσουν στο μικροσκόπιο τους και το επίμαχο αυτό θέμα μετά και τις αναθεωρήσεις που έκανε πρόσφατα το υπουργικό συμβούλιο.

Γενικά, η κυβέρνηση και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές δεν συμμερίζονται τους κατά καιρούς ισχυρισμούς των εποπτικών αρχών σε Ευρώπη και Αμερική και τονίζουν ότι η Κύπρος εφαρμόζει το πιο αυστηρό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ανώτατο στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας ανέφερε στη StockWatch ότι εκτός από τη μείωση των (introducers), η ΚΤ είχε πάρει επιπρόσθετα, μέτρα αναβαθμίζοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο, τόσο με την 3η οδηγία που είχε εκδοθεί στον Νοέμβριο του 2013, όσο και με τις τροποποίήσεις του Απριλίου του 2016.

Υπενθύμισε επίσης ότι η αναθεωρημένη οδηγία για τις εταιρείες κέλυφος (shell companies) περιόρισε το εύρος της διακριτικής ευχέρειας των εμπλεκομένων μερών, και κυρίως των τραπεζών, να ερμηνεύουν την κατάσταση των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

Η οδηγία έχει ενισχύσει σημαντικά το ρυθμιστικό πλαίσιο και την εικόνα της Κύπρου σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η βουλή τον Μάιο του 2017 έχει ψηφίσει νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει τη δέσμευση κεφαλαίων, περιουσιακών στοιχείων , που ανήκουν ή ελέγχονται από πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ.

Σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης της Moneyval είναι τα στοιχεία που θα παρουσιάσει η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών η ΜΟΚΑΣ

Η ΜΟΚΑΣ είναι υπεύθυνη για τη λήψη όλων των αναφορών που περιλαμβάνουν υποψίες ότι κεφάλαια συνιστούν ή ενδέχεται να συνιστούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πηγή: Stockwatch