Στρατηγική Συνεργασία KPMG Κύπρου και Cyprus Institute of Marketing

Στρατηγική Συνεργασία KPMG Κύπρου και Cyprus Institute of Marketing


Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει τη σύναψη Στρατηγικής Συνεργασίας μαζί με το Cyprus Institute of Marketing – The Cyprus BusinessSchool, ενός εκ των μακροβιότερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο. Σκοπός της συμφωνίας είναι να παρέχει το πλαίσιο για συνεργασία μεταξύ της KPMG και του CIM στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας αναμένεται να ενισχύσει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να ενδυναμώσει τις σχέσεις του Οίκου με την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας, οι φοιτητές του CIM θα έχουν πρόσβαση μεταξύ άλλων σε διαλέξεις με εμπειρογνώμονες της KPMG και προγράμματα κατάρτισης. Παράλληλα, το προσωπικό της KPMGθα έχει πρόσβαση σε ακαδημαϊκή πληροφόρηση και επιχειρηματικές δεξιότητες, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τον στρατηγικό θεσμό που έθεσε η διοίκηση του Οίκου, για συστηματική και πολυδιάστατη κατάρτιση του προσωπικού της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της KPMG Κύπρου, κ. Χρίστος Βασιλείου, δήλωσε σχετικά με τη στρατηγική συνεργασία: «Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που υποδεχόμαστε αυτή την εξαιρετικά υποσχόμενη συνεργασία με το CIM, που αναμένεται όχι μόνο να ενισχύσει τη συστηματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας αλλά και να ενδυναμώσει περαιτέρω τους δεσμούς μας με την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα και τις ενέργειές της. Το όραμα και η στρατηγική του Οίκου μας, σε συνδυασμό με τη μακρά και πολύπλευρη προσφορά του CIM στην εκπαίδευση αλλά και στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, εγγυώνται μια παραγωγική συνεργασία, με αντίκτυπο τόσο στα εμπλεκόμενα μέρη όσο και την τοπική κοινωνία».
 

Tags: CIM, KPMG