Στρατηγικό σεμινάριο για την διαδοχή της επόμενης γενιάς στην οικογενειακή επιχείρηση

Στρατηγικό σεμινάριο για την διαδοχή της επόμενης γενιάς στην οικογενειακή επιχείρηση

Ποιο το πλαίσιο και η αρχιτεκτονική που εφαρμόζεται για μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική και οικογενειακή στρατηγική στις επόμενες γενεές

Η «αλλαγή φρουράς» είναι ένα κρίσιμο σημείο για όλες τις οικογενειακές επιχειρήσεις! Οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών και νομικών μορφών, παρόλο ότι δεσπόζουν στο οικονομικό τοπίο, παραδόξως μόνο μια στις δέκα φθάνουν επιτυχώς στην Τρίτη γενεά οικογενειακών ιδιοκτητών και διευθυντικών στελεχών.

Είναι επιτακτική ανάγκη τα ηγετικά τους στελέχη (σε συνεργασία με τους σύμβουλους τους) να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και προβλήματα που δυσχεραίνουν τη διαδοχή και πολλάκις εκτροχιάζουν την ομαλή ανάπτυξη τους και τη μετάβαση τους από γενεά σε γενεά.

Μέσω του εξιδεικευμένου σεμιναρίου με θέμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που είναι πλήρως επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ, έχετε τη δυνατότητα να:

• Κατανοήσετε τους άξονες ανάπτυξης της οικογενειακής επιχείρησης
• Να σκιαγραφήσετε το όραμα και τις αξίες της οικογενειακής επιχείρησης σε σχέση με κρίσιμες αποφάσεις
• Να προσδιορίσετε την ηγετική πυραμίδα και δομή εξουσίας (line of command)
• Να καταρτίσετε το σχέδιο για τη προετοιμασία της επόμενης γενιάς
• Να διαχειριστείτε εμπόδια και διλλήματα από τη νυν και την επόμενη γενιά
• Να επιλύσετε διχόνοιες (confictmanagement) και να γεφυρώσετε αντικρουόμενα θέματα που επισκιάζουν την ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στη Λευκωσία στις 5 και 6 Ιουνίου 2019, στο Ξενοδοχείο Hilton Cyprus από τον Δρ. Πανίκκο Πουτζιουρή.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρυτές, ιδιοκτήτες και διευθυντικά/ διοικητικά στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων και σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Χρίστο Ταντελέ, Ανώτερο Λειτουργό Τμήματος Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889715 ή στο email: [email protected]