Συγχώνευση DIAPO και Foodlink Cyprus

Συγχώνευση DIAPO και Foodlink Cyprus

 


Ο Όμιλος Π.Μ. Τσεριώτη και ο όμιλος FDL ενώνουν δυνάμεις

 

Ο Όμιλος Π.Μ.Τσεριώτη, στα πλαίσια υλοποίησης της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, έχει συνάψει στις 29 Νοεμβρίου συμφωνία συγχώνευσης των δραστηριοτήτων της θυγατρικής του εταιρίας DIAPΟ Ltd με τη Foodlink Cyprus. Στα πλαίσια της συμφωνίας, η Foodlink Cyprus θα συνεισφέρει τις δραστηριότητες της στην DIAPO έναντι μετοχών και ταυτόχρονα θα αγοράσει μετοχές από την Π.Μ.Τσεριώτης με αποτέλεσμα να αποκτήσει το 75% του νέου σχήματος. Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση της Κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η εταιρεία DIAPO ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί μετεξέλιξη μιας εκ των ιστορικότερων εταιρειών του Ομίλου Π.Μ. Τσεριώτη, της Tseriotis Consumer Goods. Παρέχει υπηρεσίες 3rd Party Logistics και εξυπηρετεί εμπορικές εταιρείες που επιλέγουν τη λύση Outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Όμιλος Π.Μ. Τσεριώτη δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς, όπως του αυτοκινήτου, των καταναλωτικών αγαθών, της πληροφορικής και των υπηρεσιών 3PL. Αποτελεί ένα από τα μακροβιότερα και πιο αναγνωρισμένα επιχειρηματικά συγκροτήματα της Κύπρου, με 100 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή και διεθνή αγορά, και συμμετοχή σε 10 εταιρείες που εργοδοτούν πέραν των 550 ατόμων και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών  €150 εκατομμύρια.

Η Foodlink Cyprus, που ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής παγκύπρια, ανήκει στον ελληνικό όμιλο FDL, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο όμιλο logistics στην Ελλάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την επιλογή καινοτόμων, εναλλακτικών και αποδοτικών τρόπων αποθήκευσης και διαχείρισης. Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, FOODLINK Α.Ε, η μόνη εταιρεία του κλάδου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΕΝ.Α. Αθηνών, ιδρύθηκε το 1997.

Ο Αλέξανδρος Διογένους, CEO της Π.Μ. Τσεριώτης, δήλωσε σχετικά με τη συμφωνία: «Η ανάπτυξη  του Ομίλου Π.Μ. Τσεριώτη στηρίζεται στην πρωτοπορία, την προσαρμοστικότητα και την ευελιξία. Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις του τομέα των υπηρεσιών logistics και την ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερων και ισχυρότερων παικτών στην αγορά αυτή, προχωρήσαμε στη στρατηγική αυτή συνεργασία, που εξασφαλίζει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και για τις δύο εταιρίες. Ως Όμιλος αναζητούμε και υλοποιούμε ευκαιρίες για ανάπτυξη, με βάση πάντα την επιχειρηματική μας φιλοσοφία και τις αξίες μας, που μας οδήγησαν στη συμπλήρωση των πρώτων 100 χρόνων επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.»

Tags: tseriotis