Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας ΟΕΒ & Κέντρο Καινοτομίας IDEA

Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας ΟΕΒ & Κέντρο Καινοτομίας IDEA


 

Συμφωνία συνεργασίας με σκοπό την προώθηση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, υπέγραψαν η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το κέντρο καινοτομίας IDEA, το οποίο στηρίζεται από την Τράπεζα Κύπρου και άλλους εταίρους.
Με βάση τη συμφωνία, η ΟΕΒ θα προσφέρει στους επίδοξους επιχειρηματίες του IDEAκαθοδήγηση και εκπαίδευση σχετικά με εργασιακά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στις δραστηριότητες της ΟΕΒ, καθώς και δικτύωση τους με κατάλληλους επιχειρηματίες. Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων αναμένεται να ενισχύσει το Κυπριακό επιχειρηματικό οικοσύστημα καθώς θα διευκολύνει την πιο ορθολογική ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και θα βοηθήσει την ένταξη τους σε αυτό.

Το IDEA είναι το μεγαλύτερο κέντρο καινοτομίας και το μοναδικό μη κερδοσκοπικό εκκολαπτήριο – επιταχυντήριο Μικρομεσαίων νεοφυών Επιχειρήσεων (Start-ups) στην Κύπρο. Σκοπός του IDEA είναι η αναβάθμιση της Κύπρου στον διεθνή χάρτη καινοτομίας, η αλλαγή της κουλτούρας της κυπριακής κοινωνίας και στροφής της προς την καινοτομία και επιχειρηματικότητα, η στήριξη νέων επιχειρηματιών στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της οικονομικής τεχνολογίας (fintech) και η προβολή της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου και γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Το Idea είναι προσανατολισμένο στην πολιτική συνεργασίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και βάσει αυτού, υλοποιεί πληθώρα πρωτοβουλιών και στρατηγικών συνεργασιών με κρατικούς, ιδιωτικούς, διπλωματικούς και ξένους φορείς.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ιδρύθηκε το 1960 από 19 πρωτοπόρους επιχειρηματίες. Η ΟΕΒ είναι Παγκύπρια ανεξάρτητη οργάνωση που έχει Μέλη εξήντα πέντε (65) σημαντικούς Επαγγελματικούς/Κλαδικούς Συνδέσμους και εκατοντάδες επιχειρήσεις στους τομείς της Βιομηχανίας, Υπηρεσιών, Κατασκευών, Εμπορίου, Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τουρισμού, Παιδείας, Υγείας και Γεωργίας με το σύνολο των μελών να ξεπερνά τις 10.000. Σήμερα, τα Μέλη της ΟΕΒ απασχολούν πάνω από το 60% των εργοδοτούμενων του ιδιωτικού τομέα, ποσοστό που είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τους Δρ. Χάρη Πουαγκαρέ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του IDEA και Διευθυντή Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής & ΜΜΕ – Τράπεζα Κύπρου, και κ. Γιώργο Πέτρου, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Καινοτομίας IDEA και τις δράσεις του στην ιστοσελίδα www.ideacy.netή επικοινωνήστε μέσω του [email protected] και στα τηλέφωνα 22128144, 22128259.