Συμμετοχή του ΚΝΕ σε Συνεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ναυτιλιακής Ασφάλειας

Συμμετοχή του ΚΝΕ σε Συνεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ναυτιλιακής Ασφάλειας

 


Την 51η Συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του στις 12 και 13 Ιουνίου, 2018, στη Λισσαβόνα, πραγματοποίησε ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Ναυτιλιακή Ασφάλεια (European Maritime Safety Agency – «EMSA»).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Πλοιοκτητικής κοινότητας, σε αυτή τη σημαντική συνάντηση ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Θωμάς Καζάκος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ανάμεσα στους Διευθυντές Ναυτιλιακών Διοικήσεων των Χωρών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις τρέχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες του Οργανισμού σε θέματα που αφορούν την πολιτική για τη ναυτιλιακή ασφάλεια, καθώς και θέματα στρατηγικού προγραμματισμού.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση του Οργανισμού για το 2017, όπου έγινε λεπτομερής ανασκόπηση στις δράσεις και σημαντικές δραστηριότητες που πραγματοποίησε την περασμένη χρονιά.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ