Συμμετοχή της KPMG Κύπρου στο ερευνητικό έργο “Scishops”

Συμμετοχή της KPMG Κύπρου στο ερευνητικό έργο “Scishops”

 


Η KPMG Limited συμμετέχει στο ερευνητικό Έργο “Scishops” (το «Έργο») ως μέρος Πανευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών που περιλαμβάνει Πανεπιστήμια, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), καθώς και Ερευνητικά Κέντρα. Το Έργο στοχεύει στην επέκταση και περεταίρω ενίσχυση των ικανοτήτων του οικοσυστήματος των Science Shops σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Κατά την υλοποίηση του Έργου αναμένεται η ίδρυση και λειτουργία τουλάχιστο δέκα Science Shops εντός και εκτός Πανεπιστημίων. Ταυτόχρονα, το Έργο προβλέπει τη δημιουργία σειράς λύσεων που θα συμβάλουν προς την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του Έργου όπως τον Οδικό Χάρτη Μεταφοράς Γνώσης, την Στρατηγική Συμμετοχικής Έρευνας μέσω των Science Shops και την περεταίρω ανάπτυξή τους, τον Οδηγό Ίδρυσης και Λειτουργίας των Science Shops, καθώς την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με χαρακτηριστικά σύζευξης εταίρων και ευαισθητοποίησης.  Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, δίνεται η ευκαιρία σε οργανισμούς που επιθυμούν να ιδρύσουν science shop να εντοπίσουν ερευνητικούς φορείς για παροχή υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία να συνδεθούν με άλλα science shops που διαθέτουν εμπειρία στην συμμετοχική έρευνα προκειμένου να συμβάλουν στην δημιουργία και ίδρυση νέων.

Ο Αντώνης Α. Παρτζίλης παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης του Έργου στη Βιέννη, 11-13 Σεπτεμβρίου 2017.

Επικεφαλής εταίρος είναι ο ερευνητικός οργανισμός SYNYO GmbH με έδρα την Αυστρία. Η KPMG Limited εμπλέκεται σε όλα τα μέρη του Έργου ενώ είναι επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 6 για τη δημιουργία και ίδρυση των νέων Science Shops.

Ταυτόχρονα, η KPMG Limited είναι ο αρμόδιος εταίρος για τη Διαχείριση Κινδύνων, αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας δυνητικά ρίσκα, και διασφαλίζοντας ότι οι δράσεις υλοποίησης τυγχάνουν υψηλής ποιότητας. Τέλος, η KPMG Κύπρου θα έχει ενεργό ρόλο στις δράσεις διάχυσης και ενημέρωσης του Έργου.

Το Έργο ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2017, και στις 11-13 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση στη Βιέννη, παρουσία όλων των εταίρων. Το Έργο αναμένεται να διαρκέσει 30 μήνες με προϋπολογισμό €2.935.887,50 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Διοικητικός Σύμβουλος της KPMG Κύπρου και Υπεύθυνος Συνέταιρος για το Έργο, κύριος Αντώνης Α. Παρτζίλης (ηγείται των υπηρεσιών Strategy, Customer & Operations του Τμήματος Management Consulting της KPMG Limited) θεωρεί ότι η εμπλοκή της KPMG Limited σε αυτό το Έργο είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία και ίδρυση των Science Shops και για τη θεμελίωση συνεργιών μεταξύ της επιχειρηματικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Με αυτό τον τρόπο, παράγονται ευκαιρίες για εξεύρεση λύσεων σε δύσκολα ερευνητικά ερωτήματα από ένα ευρύ φάσμα φορέων, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για καινοτόμες προσεγγίσεις στην επιχειρηματικότητα.

Tags: KPMG