Συμμετοχή του “IMO” στους εορτασμούς για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

Συμμετοχή του “IMO” στους εορτασμούς για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας

 


Όπως κάθε χρόνο,  η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Σεπτέμβρη. Ο Διεθνές Ναυτιλιακός Οργανισμός  (Ιnternational Μaritime Οrganisation – “IMO”) έχει καθορίσει για το 2017, την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου ως την μέρα αυτή, με στόχο να τονίσει τη σημασία της Ναυτιλίας σαν ο κυριος αιμοδοτης του Παγκόσμιου Εμπορίου καθώς και σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το εορταστικό θέμα που επιλέχθηκε για φέτος αναφέρεται στη “Διασύνδεση Πλόιων, Λιμανιών και Ανθρώπων”.  Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, κ. Kitack Lim, η επιλογή έγινε «για να δωθεί έμφαση στην υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ λιμανιών και πλοίων αλλά και για τη διατήρηση και ενίσχυση ενός ασφαλούς και αποδοτικού συστήματος θαλάσσιας μεταφοράς». Το τρίπτυχο μήνυμα του φετινού θέματος τονίζει τη σημασία της συνεργασίας των τριών παραγόντων για μια αποτελεσματική και βιώσιμη Ναυτιλία.

Στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας Ναυτιλίας, ο “ΙΜΟ Πρεσβευτής Ναυτιλίας Κύπρου” και Βοηθός Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις στα κεντρικά γραφεία του ΙΜΟ στο Λονδίνο παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, για την προώθηση των ναυτιλιακών και ναυτικών επαγγελμάτων.

Tags: KNE