Συμμετοχή του ΚΝΕ σε σημαντική Ναυτιλιακή Συνάντηση Ευρωπαϊκού Επιπέδου

Συμμετοχή του ΚΝΕ σε σημαντική Ναυτιλιακή Συνάντηση Ευρωπαϊκού Επιπέδου


Η Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (European Communities Shipowners Association – “ECSA”), η οποία περιλαμβάνει τις εθνικές ενώσεις πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποίησε την συνάντηση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 4 Οκτωβρίου 2018, στις Βρυξέλλες. Εκπρόσωποι της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, σαν μέρος της Κυπριακής αντιπροσωπείας, σε αυτή τη σημαντική συνάντηση ήταν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, κ. Θέμης Παπαδόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Θωμάς Καζάκος.

Τα κύρια θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ήταν η στρατηγική της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών για τα επόμενα άμεσα χρόνια μέχρι το 2024, όπως επίσης τα επόμενα βήματα και οι τελευταίες εξελίξεις για θέματα ναυτιλιακής ασφάλειας, περιβάλλοντος και πολιτικής που αφορούν την Ευρωπαϊκή Πλοιοκτητική κοινότητα. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν εσωτερικά θέματα της Ένωσης, σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές της δραστηριότητες.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ