Συμπληρωματικός προϋπολογισμός €210 εκ. για ανάγκες του δημοσίου

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός €210 εκ. για ανάγκες του δημοσίου

 


Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 210 εκ. ευρώ εξαιτίας αναγκών που παρατηρούνται.

Όπως δήλωσε μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών περιλαμβάνουν 58 εκ. ευρώ για τον τομέα της Υγείας, 44 εκ. για αμυντική θωράκιση, 34 εκ. για αγορές αφαλατωμένου νερού και 27 εκ. για κοινωνικές παροχές.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες θέσεις εκπαιδευτικών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, επίσης, σύμφωνα με τις δηλώσεις της κ. Βασιλείου, τον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ύψους 109 εκ. ευρώ, ο οποίος ενεργοποιεί δαπάνες για τη δυνατότητα παραχώρησης δανείων για σπουδές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, και επαγγελματική δραστηριοποίηση στους δικαιούχους.

Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τους Μάκη Κεραυνό και Γιάννη Σαββίδη ως μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας.