Συνεργασία ΕΥ και SAP για ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain

Συνεργασία ΕΥ και SAP για ανάπτυξη της τεχνολογίας blockchain

 


Τη συνεργασία της ΕΥ με την SAP για την περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης της τεχνολογίας blockchain σε διαφορετικούς κλάδους διεθνώς, ανακοίνωσε η ΕΥ Cyprus.

H ΕΥ Cyprus αναφέρει ότι «οι δύο οργανισμοί, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας τους, εργάζονται από κοινού για να ενοποιήσουν τις εφαρμογές και υπηρεσίες blockchain με το πρωτοποριακό ψηφιακό σύστημα SAP Leonardo, ώστε να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της εφαρμογής blockchain στις διαφορετικές λειτουργίες των επιχειρήσεων».

Αναφέρει ότι «η EY Ops Chain, η οποία σχεδιάστηκε για να απλοποιήσει τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας από τους πελάτες, είναι μια από τις πρώτες λύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain η οποία θα ενσωματωθεί στο σύστημα SAP Leonardo».

Προσθέτει ότι με τη χρήση της λύσης EY Ops Chain, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν με ακρίβεια ψηφιακά συμβόλαια, κοινές πληροφορίες αποθεμάτων και υλικοτεχνικής υποδομής (logistics), τιμές, τιμολόγηση και πληρωμές.

Αυτό θα βελτιώσει την ακρίβεια των προβλέψεων και την αποδοτικότητα στην εκπλήρωση υποχρεώσεων, ενώ θα μειώσει τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, σημειώνει.

Η ΕΥ αναφέρει επίσης ότι το σύστημα SAP Leonardo βοηθά στην απλοποίηση καινοτομίας με νέες τεχνολογίες και τις εντάσσει πλήρως στην επιχείρηση του πελάτη και προσθέτει ότι το πρωτοποριακό ψηφιακό σύστημα περιλαμβάνει υπηρεσίες και τεχνολογίες όπως Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things  – IoT), νοημοσύνη των μηχανών και blockchain.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο επικεφαλής του Τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ στην Κύπρο, Χαράλαμπος Κωνσταντίνου είπε ότι η EY Ops Chain είναι μία από τις πρώτες λύσεις στη βάση τεχνολογίας blockchain που σχεδιάστηκε για το SAP® Leonardo και πρόσθεσε ότι η λύση θα υποστηρίξει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στην υφιστάμενη υποδομή των επιχειρήσεων.

Tags: Blockchain, EY, SAP