Συνεργασία ΙΚυ και Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή

Συνεργασία ΙΚυ και Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή

 


Με μνημόνιο συνεργασίας σε θέματα κλιματικής αλλαγής, βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος επισφράγισαν τη μέχρι σήμερα, άρτια, συνεργασία τους.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου, στην παρουσία του Προέδρου του Ινστιτούτου, Καθηγητή Κώστα Παπανικόλα, και της Επίτροπου Περιβάλλοντος, Ιωάννας Παναγιώτου.

Όπως δήλωσε ο καθηγητής Παπανικόλας, με την υπογραφή της συμφωνίας επισημοποιείται μια μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία τα αποτελέσματα της οποίας, όπως είπε, είναι απτά.  Μάλιστα υπέδειξε ότι με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια καινούργια πλατφόρμα διεκδίκησης, ακόμα περισσότερων αποτελεσμάτων, στους τομείς της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής, η Επίτροπος Περιβάλλοντος ανέφερε ότι με το Ινστιτούτο Κύπρου υπάρχει ήδη συνεργασία, σε θέματα κλιματικής αλλαγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαχείρισης φυσικών πόρων, αλλά και στην προώθηση των δεκαεφτά σημείων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, για τα οποία θα δημιουργηθεί, όπως τόνισε, τοπικό δίκτυο από το ίδιο το Ινστιτούτο. Την ίδια ώρα υπέδειξε, ότι μέσα από την υπογραφή του μνημονίου δημιουργούνται ακόμα περισσότερες δράσεις, για το καλό της αειφόρου ανάπτυξης και βιωσιμότητας του τόπου, αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, οι δυο οργανισμοί  θα συνεργαστούν σε νέες δράσεις, μεταξύ των οποίων οι κοινές εκστρατείες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, και η συμμετοχή του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος στις προσπάθειες του Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κύπρου (CREF) και του Ινστιτούτου Κύπρου στην εγκαθίδρυση και καθιέρωση ενός κυπριακού παραρτήματος του Δικτύου Επίλυσης Προβλημάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNSDSN), το οποίο διευθύνεται από το καθηγητή Jeffrey Sachs, μέλος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ινστιτούτου Κύπρου.

Παράλληλα, με το μνημόνιο συνεργασίας, οι δυο οργανισμοί θα διερευνήσουν τις προοπτικές, για χρηματοδότηση νέων δράσεων και κοινών έργων και δραστηριοτήτων τους, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.