Τα 65 εκ. από 223 εκ. νοικοκυριά στην ΕΕ έχουν παιδιά, σύμφωνα με τη Eurostat

Τα 65 εκ. από 223 εκ. νοικοκυριά στην ΕΕ έχουν παιδιά, σύμφωνα με τη Eurostat

 

Περί τα 223 εκατομμύρια νοικοκυριά καταγράφονται πως είναι εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σχεδόν το ένα τρίτο (65 εκατομμύρια) αυτών των νοικοκυριών είχαν παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται από την Eurostat με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Γονέων (1η Ιουνίου).

Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, η Ιρλανδία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με παιδιά (39%), έναντι της Κύπρου, της Πολωνίας και της Σλοβακίας (36%) και της Ρουμανίας (35%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα μερίδια καταγράφηκαν στη Γερμανία και τη Φινλανδία (22%), ακολουθούμενη από τη Σουηδία (23%), την Αυστρία (25%) και τη Βουλγαρία (26%).

Το μερίδιο των νοικοκυριών με τρία ή περισσότερα παιδιά ήταν υψηλότερο στην Ιρλανδία και το χαμηλότερο στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο ΕΕ, σχεδόν το ήμισυ όλων των νοικοκυριών με παιδιά (47% ή 30,6 εκατομμύρια νοικοκυριά) αποτελούνταν από ένα μόνο παιδί, ενώ το 40% των νοικοκυριών (25,8 εκατομμύρια) είχε δύο παιδιά και το 13% (8,5 εκατομμύρια) τρία παιδιά και πάνω .

Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών με τρία ή περισσότερα παιδιά καταγράφηκε στην Ιρλανδία (26%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (19%), το Βέλγιο και τη Γαλλία (18%), την Ολλανδία (17%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (16%). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, λιγότερο από το 10% των νοικοκυριών στη Βουλγαρία (5%), στην Πορτογαλία (7%), στην Ισπανία και στην Ιταλία (και 8%), στη Λιθουανία (9%) είχαν τρία ή περισσότερα σε αυτά.

Το υψηλότερο ποσοστό μονογονεϊκών νοικοκυριών καταγράφηκε στη Δανία και το χαμηλότερο στην Κροατία. Σε επίπεδο ΕΕ, το 15% των νοικοκυριών με παιδιά ήταν νοικοκυριά μονογονεϊκα. Η Δανία (29%) και η Εσθονία (28%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά μονογονεϊκών νοικοκυριών μεταξύ των νοικοκυριών με παιδιά, έναντι της Λιθουανίας και της Σουηδίας (από 25%), της Λετονίας (23%) και τη Γαλλία (21%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά μονογονεϊκών νοικοκυριών ήταν στην Κροατία (6% όλων των νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά), τη Ρουμανία (7%), την Ελλάδα και τη Σλοβακία και τη Φινλανδία (από 8%).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Categories: Slider, ΕΙΔΗΣΕΙΣ